Thể lệ viết và gửi bài

1. Bài viết bằng tiếng Việt, chưa từng công bố trên ấn phẩm khác. Bài không đăng xin được phép không hoàn trả lại bản thảo cho tác giả.
 
2. Bài viết là kết quả công trình nghiên cứu khoa học của tác giả, có cấu trúc của một bài báo khoa học.
 
3. Bài gửi đăng đánh máy vi tính trên một mặt giấy khổ A4 (cỡ chữ 13; lề trên 25mm, lề dưới 20 mm, lề trái 30 mm, lề phải 20 mm; hình ảnh được định dạng jpg, bmp, gif, png, kích thước không quá 7x14 cm; Hình và bảng phải đánh số thự tự; phông chữ Times New Roman, khoảng cách dòng single 1.15); Bài viết không quá 10 trang; có bản tóm tắt và từ khóa (tiếng Việt và tiếng Anh); bản tóm tắt (không quá 10 dòng) nêu bật nội dung chính và đóng góp mới của bài viết.
 
4. Tên riêng người, địa phương, thuật ngữ tiếng nước ngoài để nguyên văn, không phiên âm sang tiếng Việt.
Các đoạn trích dẫn trong bài để dấu ngoặc kép, không in nghiêng.
Các chú thích để ở cuối bài trước mục tài liệu tham khảo, đánh theo số thứ tự 1, 2, 3. Tài liệu trích dẫn trong bài để trong ngoặc đơn và viết theo thứ tự: họ tên tác giả, năm, số trang.
Ví dụ: (Nguyễn Trung Th., 2003, tr. 25).
       (Condominas, Georges, 2008, tr. 10).
 
5. Bài viết cần phải chia thành các tiểu mục được đánh số theo thứ tự: 1,2; 1.1,1.2; 1.1.1, 1.1.2. Tên tiểu mục cần ngắn gọn, không có chấm câu.
 
6. Tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung bài viết (trích dẫn nguồn, số liệu điều tra, khảo sát, …). Ban biên tập có quyền sửa chữa, rút ngắn bài theo yêu cầu của Tạp chí.
 
7. Cuối bài cần ghi rõ họ tên, chức danh khoa học, học vị, tên cơ quan và địa chỉ, điện thoại, email và có chữ ký của tác giả.
 
8. Tác giả nộp cho Ban biên tập 01 bản in kèm theo tập tin bài viết dạng word. Các tác giả ở xa có thể gửi bài (kèm theo tập tin trên đĩa CD) theo đường bưu điện hoặc gửi tập tin bằng Email.
 
Địa chỉ liên hệ, gửi bài:  Ban biên tập Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục
 
Số 07 – 09 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 
Điện thoại:  08.39102266      Email: tapchikhqlgd@iemh.edu.vn
 
Hoặc liên hệ: Hoàng Đình Thái - Chuyên viên Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục
Điện thoại: 0938.405.658

BAN BIÊN TẬP

Tin mới
Lượt truy cập
Đang truy cập:9254132
Đang truy cập: 654
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn