THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2023 Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO

Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2023 Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

     Căn cứ Quyết định số …../QĐ-CBQLGDHCM ngày …./…/2023 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2023, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo công nhận kết quả trúng tuyển đối với 05 ứng viên trúng tuyển (danh sách người trúng tuyển kèm theo).

Đề nghị ứng viên trúng tuyển thực hiện các nội dung sau:

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị) để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký Quyết định tuyển dụng, bao gồm:

a) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; đồng thời xuất trình bản chính văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập.

b) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

Thời điểm cơ quan có thẩm quyền chứng thực văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và cấp phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện trong thời gian quy định tại khoản 1 và khoản 2 Thông báo này.

2. Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ dự tuyển thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Trường (qua Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị). Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển quy định tại khoản 1 Thông báo này.

3. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Nhà trường phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM sẽ thông báo công khai trên phương tiện đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của Trường và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Lưu ý:

- Nếu người trúng tuyển là công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước đang được xếp lương theo ngạch công chức/viên chức, bậc, chức vụ theo bảng lương do Nhà nước quy định thì nộp thêm bản chụp: Nhận xét đánh giá cuối năm 3 năm gần nhất và các Quyết định: tuyển dụng, công nhận hết tập sự; điều động (tiếp nhận) về cơ quan, đơn vị hiện đang công tác (nếu có); bổ nhiệm chức vụ chính quyền (nếu có); nâng lương gần nhất và sổ bảo hiểm xã hội.

- Nếu người trúng tuyển là lao động hợp đồng đang làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước nhưng chưa được xếp lương theo ngạch công chức/viên chức, bậc theo bảng lương do Nhà nước quy định thì nộp thêm bản chụp các hợp đồng lao động; quyết định nâng lương gần nhất và sổ bảo hiểm xã hội.

Trân trọng./.

Các Quyết định và thông báo chi tiết đính kèm.

Tin mới
Lượt truy cập
Đang truy cập:9254089
Đang truy cập: 656
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn