Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3 tỷ + 89656832
Đang truy cập:956

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2021

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM nhận được Quyết định số 1721/QĐ-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ đặt hàng của Bộ GD&ĐT để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2021, trong đó trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM được giao chủ trì tuyển chọn 02 đề tài KH&CN cấp Bộ (đính kèm danh mục).

Nay nhà trường thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2021 như sau:

  1. Tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp B

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2021 phải đáp ứng các tiêu chí tại Điều 4 và Điều 7 Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ của Bộ GD&ĐT.

  1. Hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ
  1. Thuyết minh đề tài (Mẫu 6, Phụ lục 1 của Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT). Trong đó phần dự toán kinh phí thực hiện đề tài thực hiện theo hướng dẫn tại mục 3, 4 của Công văn 2456/BGDĐT-KHCNMT ngày 06/7/2020 (đính kèm)
  2. Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ (Mẫu 7, Phụ lục 1, Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT).
  3. Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện đề tài.

Hồ sơ đăng ký tuyển chọn phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài: tên đề tài; tên, địa chỉ của tổ chức chủ trì đề tài; họ và tên của chủ nhiệm đề tài, danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

  1. Tiêu chí tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp bộ

Hội đồng thực hiện tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ theo các tiêu chí tại Điều 16 của Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT.

Các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2021 căn cứ vào thông tin danh mục đề tài tại Quyết định số 1721/QĐ-BGDĐT gửi hồ sơ đăng ký (1 quyển gốc, 7 quyển sao) về Phòng KHCN&HTQT hạn chót ngày 31/7/2020, File mềm gửi về địa chỉ email: Cao Thị Thúy Diễm <cttdiem@iemh.edu.vn>. Nhà trường sẽ tổ chức Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ theo quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT.

Tải Mẫu 6. Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn