Thông tin, hình ảnh về giảng đường

Giảng đường A2 - h.1

Giảng đường A2 - h.2

Giảng đường A2 - h.3

Giảng đường A3 - h.1

Giảng đường A3 - h.2

Giảng đường A4 - h.1

Giảng đường A4 - h.2

Giảng đường A4 - h.3

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn