Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 1 tỷ + 10734474
Đang truy cập:287

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG

Thông tư của Bộ Nội vụ số 10/2017/TT-BNV, ngày 29 tháng 12 năm 2017 (Hiệu lực từ tháng 3/2018) về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo thuộc Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện đánh giá chất lượng các khóa học bồi dưỡng của Trường theo kế hoạch số 173/KH-CBQLGDHCM ngày 7/3/2018. Từ 15/3/2018, sau 6 tháng thực hiện, đã hoàn thành đánh giá 9/23 khóa bồi dưỡng tổ chức tại trường và địa phương, đồng thời đang tiếp tục thực hiện đánh giá 14 khóa bồi dưỡng khác do Trường tổ chức. Đánh giá chất lượng bồi dưỡng qua các nội dung thông tư 10/2017/TT-BNV quy định:

1.  Đánh giá chất lượng chương trình bồi dưỡng (5 tiêu chí với 12 chỉ báo đánh giá).

2.  Đánh giá học viên tham gia khóa bồi dưỡng (3 tiêu chí với 10 chỉ báo đánh giá).

3. Đánh giá giảng viên tham gia khóa bồi dưỡng (5 tiêu chí với 16 chỉ báo đánh giá).

4. Đánh giá chất lượng cơ sở vật chất (3 tiêu chí với 8 chỉ báo đánh giá).

5. Đánh giá chất lượng khóa bồi dưỡng (9 tiêu chí với 26 chỉ báo đánh giá).

6. Đánh giá hiệu quả sau bồi dưỡng (3 tiêu chí với 7 chỉ báo đánh giá).

Đối tượng đánh giá gồm có 100% giảng viên, 70% học viên trở lên của mỗi khóa bồi dưỡng được đánh giá và thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý cựu học viên. Ngoài một khóa học được đánh giá hiệu quả sau 6 tháng khóa bồi dưỡng kết thúc, các khóa học được đánh giá trực tiếp song song và ngay sau khi chuyên đề cuối của khóa học kết thúc với hình thức người đánh giá trả lời trực tiếp trên mẫu phiếu đánh giá chất lượng. Quy trình thực hiện đánh giá chất lượng theo các bước:

1. Phát hành phiếu đánh giá (mẫu phiếu theo quy định) tới đối tượng đánh giá.

2. Giảng viên, học viên và thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý cựu học viên đánh giá và có thêm ý kiến theo từng mẫu phiếu.

3. Thu hồi phiếu đã được đánh giá.

4. Xử lý kết quả đánh giá bằng công cụ SPSS và xác định kết quả theo các mức đánh giá chất lượng thông tư 10/2017/TT-BNV quy định.

5. Viết báo cáo đánh giá chất lượng khóa bồi dưỡng và lưu trữ cùng hồ sơ, minh chứng đánh giá (Phiếu đánh giá chất lượng với các mức độ của từng tiêu chí, chỉ số và ý kiến thêm của người đánh giá) 

Một số kết quả ban đầu về đánh giá chất lượng chương trình bồi dưỡng của trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh:

TT

Khóa bồi dưỡng được đánh giá

Chỉ số đánh giá chung

Mức đánh giá

1

Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học khóa 25

(tại TP.HCM)

7,99/10

Mức Khá

2

Bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục năm học 2017-2018 (tại TP.HCM)

8,9/10

Mức Tốt

3

Bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục (tại ĐH Huế)

9,71/10

Mức Tốt

4

Bồi dưỡng cán bộ quản lý mầm non, phổ thông (tại Cai Lậy, Tiền Giang)

9,01/10

Mức Tốt

5

Bồi dưỡng cán bộ quản lý mầm non, phổ thông (tại Trà Cú, Trà Vinh)

8,7/10

Mức Tốt

6

Bồi dưỡng cán bộ quản lý mầm non, phổ thông (tại Vĩnh Long)

8,93/10

Mức Tốt

7

Bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn

(tại Bình Dương)

9,03/10

Mức Tốt

8

Bồi dưỡng kỹ năng phòng chống bạo lực học đường (tại TP.HCM)

9,12/10

Mức Tốt

9

Bồi dưỡng kỹ năng phòng chống bạo lực học đường (tại Vũng Tàu)

8,96/10

Mức Tốt

 

Ghi chú:

Điều 15.2 thông tư 10/2017/TT-BNV quy định: Tùy theo mức độ đạt được của chỉ số đánh giá chung về từng nội dung đánh giá, kết quả đánh giá được phân loại vào các mức tương ứng như sau

Chỉ số đánh giá chung

Mức đánh giá

0 ≤ chỉ số < 2.0

Kém

2.0 ≤ chỉ số < 4.0

Yếu

4.0 ≤ chỉ số < 6.0

Trung bình

6.0 ≤ chỉ số < 8.0

Khá

8.0 ≤ chỉ số ≤ 10.0

Tốt

 

Đánh giá chất lượng bồi dưỡng là một nội dung của công việc đảm bảo chất lượng trong nhà trường. Kết quả đánh giá là một kênh thông tin, là phản hồi từ người học, người dạy và bên liên quan về quá trình thực hiện chương trình bồi dưỡng, về hiệu quả của chương trình bồi dưỡng để từ đó nhà trường kịp thời có những điều chỉnh phù hợp nhằm nâng cao chất lượng chương trình bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu người học, nhu cầu của các cơ sở giáo dục cử cán bộ, giáo viên đi học và nhu cầu thực tiễn hoạt động của trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Chu Phương Diệp

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn