Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 1 tỷ + 10732722
Đang truy cập:185

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đánh giá chất lượng bồi dưỡng

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 3/2018 đã thực hiện đánh giá chất lượng bồi dưỡng theo quy định của Bộ Nội vụ - Thông tư 10/2017/TT-BNV ban hành ngày 29/12/2017 (Hiệu lực từ 01/3/2018).

Thông tư 10/2017/TT-BNV quy định: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương và Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải tổ chức đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu trực tiếp tổ chức và báo cáo Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ/Sở Nội vụ về kết quả đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình.

Đánh giá chất lượng các khóa bồi dưỡng được thực hiện thông qua các nội dung đã quy định:

- Đánh giá chất lượng chương trình bồi dưỡng (5 tiêu chí với 12 chỉ báo đánh giá)

- Đánh giá học viên tham gia khóa bồi dưỡng (3 tiêu chí với 10 chỉ báo đánh giá)

- Đánh giá giảng viên tham gia khóa bồi dưỡng (5 tiêu chí với 16 chỉ báo đánh giá)

- Đánh giá chất lượng cơ sở vật chất (3 tiêu chí với 8 chỉ báo đánh giá)

- Đánh giá chất lượng khóa bồi dưỡng (9 tiêu chí với 26 chỉ báo đánh giá)

- Đánh giá hiệu quả sau bồi dưỡng (3 tiêu chí với 7 chỉ báo đánh giá)

Các phiếu đánh giá đã được phát hành tới giảng viên và học viên lấy ý kiến, sau đó thu hồi để phân tích số liệu thu được. Tùy theo mức độ đạt được của chỉ số đánh giá chung về từng nội dung đánh giá, kết quả đánh giá được phân loại vào các mức tương ứng. Căn cứ vào các mức đánh giá trên, nhà trường đánh giá chất lượng bồi dưỡng và báo cáo với cơ quan quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và kiến nghị, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng; khắc phục những tồn tại, yếu kém về chất lượng chương trình, chất lượng giảng viên, cơ sở vật chất, khóa bồi dưỡng và nâng cao hiệu quả học tập của học viên.

Sau 03 tháng thực hiện đánh giá chất lượng bồi dưỡng của nhà trường theo kế hoạch năm 2018, đến nay Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo đã thực hiện đánh giá chất lượng 07 khóa bồi dưỡng và đang thực hiện đánh giá hiệu quả sau bồi dưỡng của 01 khóa bồi dưỡng đã bế giảng sáu tháng trước đây theo quy định của Thông tư 10/2017/TT-BNV. Việc nhà trường quan tâm và thực hiện nghiêm túc đánh giá chất lượng các khóa bồi dưỡng của nhà trường thể hiện Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lý và viên chức ngành giáo dục.

Tin: Chu Phương Diệp - GĐ. Trung tâm Khảo thí và D9BCLGD&ĐT

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn