Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3 tỷ + 89656799
Đang truy cập:923

Từ 02/8/2021 đến ngày 07/8/2021

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Ghi chú

Thứ Hai

 02-8-2021

10h30

Họp Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; Trưởng phòng TC-HC-QT; TKHC.

P. TC-HC-QT

Online

Hiệu trưởng

 

15h00

Họp Khoa QLGD tổng kết thực hiện NV tháng 7/2021 và phương hướng NV tháng 8/2021

Phụ trách Khoa; toàn thể GV khoa QLGD.

Các Trợ lý Khoa QLGD

Online

Phụ trách Khoa QLGD

 

Thứ Ba

03-8-2021

09h15

Hiệu trưởng làm việc với Phòng TCHCQT kiểm tra NV tháng 7/2021 và phương hướng NV tháng 8/2021.

Hiệu trưởng; Lãnh đạo và VC Phòng TCHCQT; TKHC.

Phòng

TCHCQT

Online

Hiệu trưởng

 

10h30

Hiệu trưởng làm việc với Phòng KHTC kiểm tra NV tháng 7/2021 và phương hướng NV tháng 8/2021.

Hiệu trưởng; Lãnh đạo và VC Phòng KHTC; TKHC.

Phòng

KHTC

Online

Hiệu trưởng

 

15h00

Họp liên tịch về việc mở lớp bồi dưỡng theo nhu cầu.

ĐU; BGH; BCHCĐ; Lãnh đạo Trung tâm ĐT&TVGD; TP.KHTC; TKHC.

Trung tâm ĐT&TVGD

Online

Hiệu trưởng

 

Thứ Tư

04-8-2021

16h30

Họp thường trực Hội đồng đánh giá thi đua tháng 7/2021

Chủ tịch HĐ; các PCT HĐ; Lãnh đạo phòng TCHCQT; các CV phụ trách nhiệm vụ.

Phòng

TCHCQT

Online

Hiệu trưởng

 

Thứ Năm

05-8-2021 

09h00

Họp Đảng ủy mở rộng

Đảng ủy viên; Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ.

Văn phòng

Đảng ủy

Online

Bí thư Đảng ủy

 

10h00

Họp Đảng ủy định kỳ tháng 8/2021

Đảng ủy viên

Văn phòng

Đảng ủy

Online

Bí thư Đảng ủy

 

Thứ Sáu

06-8-2021

08h30

Họp giao ban tháng 8/2021

BGH; Đại diện Đảng ủy (đ/c Tuyết Minh); Chủ tịch CĐ Trường; TB TTND; Trưởng đơn vị; Trợ lý Khoa QLGD; TKHC.

Phòng

TCHCQT

Online

Hiệu trưởng

 

10h30

Họp Hội đồng đánh giá thi đua tháng 7/2021

Theo Quyết định

Phòng

TCHCQT

Online

Hiệu trưởng

 

Thứ Bảy

07-8-2021

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

09-8-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn