Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3 tỷ + 89656776
Đang truy cập:900

Từ 07/6/2021 đến ngày 12/6/2021

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Ghi chú

Thứ Hai

 07-6-2021

09h00

Khai giảng lớp CBQL MN PT

BGH; P.QLĐT&KHCN, CBPT lớp (ô.Huê)

Phòng

QLĐT&KHCN

Online

Phó Hiệu trưởng

 

10h00

Họp Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; Trưởng phòng TC-HC-QT; TKHC.

P. TC-HC-QT

Phòng Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

10h30

Họp thống nhất KH xây dựng Đề án và viết tài liệu chương trình NVSP theo thông tư 11 và 12.

BGH; Trưởng Phòng QLĐT & KHCN, Trưởng Phòng KH-TC; Tổ trưởng Tổ  thư ký giúp việc BCĐ; TKHC.

Phòng QLĐT&KHCN;

Tổ thư ký.

Phòng Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

14h30

Họp Đảng ủy định kỳ tháng 6/2021

Đảng ủy viên

Văn phòng Đảng ủy

Phòng Hội thảo B

Bí thư Đảng ủy

 

16h00

Họp thường trực HĐ thi đua đánh giá thi đua tháng 5/2021

Chủ tịch và các Phó chủ tịch HĐ; Trưởng và Phó Trưởng P.TC-HC-QT; Thư ký HĐ.

P.TC-HC-QT

Phòng Hội thảo B

Chủ tịch HĐ

 

Thứ Ba

08-6-2021

14h00

Họp giao ban Trường tháng 6/2021

Đại diện ĐU; BGH; CTCĐ Trường; TB TTND; Trưởng các đơn vị trực thuộc; TK Tạp chí; TKHC.

P.TC-HC-QT

Online

Hiệu trưởng

 

16h00

Họp đánh giá thi đua tháng 5/2021

Thành phần theo QĐ

P.TC-HC-QT

Online

Chủ tịch HĐ

 

Thứ Tư

09-6-2021

09h00

Khoa QLGD họp triển khai nhiệm vụ tháng 6/2021 theo KL giao ban của Trường.

Phụ trách khoa; Toàn thể giảng viên khoa QLGD.

Trợ lý khoa

Online

Phụ trách khoa

 

09h00

Phòng TC-HC-QT họp triển khai NV tháng 6/2021 theo KL giao ban của Trường.

Trưởng phòng; Toàn thể viên chức và NLĐ Phòng TC-HC-QT.

Ban Lãnh đạo Phòng

Online

Trưởng Phòng

 

09h00

Phòng KH-TC họp triển khai NV tháng 6/2021 theo KL giao ban của Trường.

Trưởng phòng; Toàn thể viên chức Phòng KH-TC.

Ban Lãnh đạo Phòng

Online

Trưởng Phòng

 

Thứ Năm

10-6-2021 

09h00

Chi bộ Tổ chức - Quản trị họp định kỳ tháng 6/2021

Toàn thể ĐV chi bộ TC-QT

Chi ủy

Online

Bí thư Chi bộ

 

Thứ Sáu

11-6-2021

09h00

Chi bộ Khoa QLGD họp định kỳ tháng 6/2021

Toàn thể ĐV chi bộ Khoa QLGD

Chi ủy

Online

Bí thư Chi bộ

 

Thứ Bảy

12-6-2021

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

13-6-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn