Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3 tỷ + 89623732
Đang truy cập:258

Từ 16/8/2021 đến ngày 21/8/2021

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Ghi chú

Thứ Hai

 16-8-2021

08h00

Khai giảng lớp BDNV CTV Thanh tra GD Bình Phước

LĐ Trường; Lãnh đạo P. QLĐT&KHCN; GV Phụ trách lớp (ThS. Phan Thị Thúy Quyên); LĐ SGD&ĐT Bình Phước

P. QLĐT&KHCN

Online

Phó Hiệu trưởng

 

09h00

Lãnh đạo Trường làm việc với Phòng QLĐT&KHCN

Phó Hiệu trưởng; Lãnh đạo và VC phòng QLĐT&KHCN

P. QLĐT&KHCN

Online

Phó Hiệu trưởng

 

10h00

Họp Chi bộ ĐT-KHCN

Đảng viên Chi bộ QLĐT&KHCN

Chi bộ QLĐT&KHCN

Online

Bí thư Chi bộ ĐT-KHCN

 

10h30

Họp Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; Trưởng phòng TC-HC-QT; TKHC.

P. TC-HC-QT

Online

Hiệu trưởng

 

Thứ Ba

17-8-2021

09h00

Kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID 19

Lãnh đạo phòng TCHCQT, VC phụ trách công tác khai thác CSVC, nội trú.

Vc phụ trách Công việc được kiểm tra

Khu nhà C

Trưởng phòng TCHCQT

 

Thứ Tư

18-8-2021

09h00

Khai giảng lớp CBQL Trung học Long An

Lãnh đạo Trường; LĐ P. QLĐT&KHCN; GV Phụ trách lớp (ThS. Nguyễn Văn Huê); LĐ SGD&ĐT Long An

P. QLĐT&KHCN

Online

Phó Hiệu trưởng

 

Thứ Năm

19-8-2021 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

20-8-2021

09h00

Kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID 19

Lãnh đạo phòng TCHCQT, đại diện tổ bảo vệ

Tổ bảo vệ

Phòng bảo vệ

Trưởng phòng TCHCQT

 

Thứ Bảy

21-8-2021

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

22-8-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn