Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3 tỷ + 89662840
Đang truy cập:351

Từ 19/7/2021 đến ngày 24/7/2021

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Ghi chú

Thứ Hai

 19-7-2021

10h00

Họp Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; Trưởng phòng TC-HC-QT; TKHC.

Phòng TCHCQT

Online

Hiệu trưởng

 

 

15h00

Họp rà soát việc ban hành VB quản lý năm 2021

BGH; Ban Lãnh đạo P.TCHCQT; CV phụ trách NV; TKHS

Phòng TCHCQT

Online

Hiệu trưởng

 

Thứ Ba

20-7-2021

09h00

Họp Khoa CT - HC&TLGD triển khai một số NV chuyên môn .

Lãnh đạo và VC Khoa CT-HC&TLGD

Khoa CT-HC&TLGD

Online

PTK.Phụ trách Khoa CT-HC & TLGD

 

 

10h00

Chi bộ khoa QLGD sơ kết 6 tháng đầu năm 2021

Đảng viên Chi bộ Khoa QLGD

Chi bộ Khoa QLGD

Online

BT Chi bộ Khoa QLGD

 

 

10h00

Chi bộ ĐT-KHCN sơ kết 6 tháng đầu năm 2021

Đảng viên Chi bộ ĐT-KHCN

Chi bộ ĐT-KHCN

Online

BT Chi bộ ĐT-KHCN

 

Thứ Tư

21-7-2021

10h30

Họp Ban chỉ đạo Phòng chống Covid 19

Thành phần theo Quyết định

Phòng TCHCQT

Online

Trưởng BCĐ

 

Thứ Năm

22-7-2021 

10h00

Chi bộ TC-QT họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2021

Toàn thể ĐV chi bộ TC-QT

Chi ủy TC-QT

Online

BTCB

 

Thứ Sáu

23-7-2021

08h00

Khai giảng lớp CBQL trường MN,PT K27

Lãnh đạo Trường, GVCN cô Quyên

P.QLĐT-KHCN

Online

Phó Hiệu trưởng

 

Thứ Bảy

24-7-2021

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

25-7-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn