Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3 tỷ + 89662833
Đang truy cập:352

Từ 21/6/2021 đến ngày 27/6/2021

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Ghi chú

Thứ Hai

 21-6-2021

08h00

Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Trường

Theo quyết định số 456/QĐ-CBQLGDHCM, ngày 12/5/2021

Phòng

TC-HC-QT

Online

Trưởng ban

 

09h00

Họp Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; Trưởng phòng TC-HC-QT; TKHC.

P. TC-HC-QT

Phòng Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

Thứ Ba

22-6-2021

15h00

Họp Hội đồng lương 2021

Thành phần theo QĐ số 643/QĐ-CBQLGDHCM, ngày 16/6/2021

Phòng

TC-HC-QT

Online

Chủ tịch HĐ

 

Thứ Tư

23-6-2021

15h00

Họp Đảng ủy

Đảng ủy viên

VPĐU; ĐUV phụ trách tổ chức CB

Online

Bí thư Đảng ủy

 

Thứ Năm

24-6-2021 

09h00

BGH làm việc với Phòng KH-TC và BCH Công đoàn

Ban Giám hiệu BCHCĐ Trường; Lãnh đạo và VC Phòng KH-TC; TP.TC-HC-QT; TKHC

Phòng

KH-TC

Online

Hiệu trưởng

 

Thứ Sáu

25-6-2021

Cả ngày

Tiếp công dân

Ban Giám hiệu; Công dân đăng ký; TKHC

Phòng

TC-HC-QT

Phòng họp 1

BGH

 

Thứ Bảy

26-6-2021

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

27-6-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn