Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 1 tỷ + 10806058
Đang truy cập:682

Từ 23/12 đến 29/12/2019

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách nội dung và TL cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Cá nhân/Đ.vị đăng ký

Thứ Hai 23-12-19

08h00

Khai giảng lớp BDNV TVDH K10, tại CTCPGD VN

GV phụ trách lớp  (Cô Quyên).

Phòng ĐT

CTCPGD VN

Quận 10

Phòng ĐT

 

08h00

Tham gia lớp bồi dưỡng CC-VC (Lớp 4)

Theo Quyết định (Viên chức học viên Lớp 4).

P.TC-HC

Trường ĐH TĐT

Chuyên gia

 

13h30

Tham gia lớp bồi dưỡng CC-VC (Lớp 5)

Theo Quyết định (Viên chức học viên Lớp 5).

P.TC-HC

Trường ĐH TĐT

Chuyên gia

 

14h00

Kiểm kê tài sản toàn trường năm 2019

Ban kiểm kê tài sản theo QĐ

BKK

Khu nhà A

Trưởng ban

 

17h15

Họp Chi bộ KH-KT-TC-TV kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân  cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019 theo quy định.

Đảng viên Chi bộ Khoa học- Khảo thí- Tạp chí - Thư viện

Bí thư Chi bộ

TTTT

Thư viện

Bí thư Chi bộ

 

Thứ Ba 24-12-19

08h00

Tham gia lớp bồi dưỡng CC-VC (Lớp 3)

Theo Quyết định (Viên chức học viên Lớp 3).

P.TC-HC

Trường ĐH TĐT

Chuyên gia

 

13h30

Tham gia lớp bồi dưỡng CC-VC (Lớp 1)

Theo Quyết định (Viên chức học viên Lớp 1).

P.TC-HC

Trường CB QLGD TPHCM (Dự kiến)

Chuyên gia

 

16h00

Nghiệm thu công trình “Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp khu vực bãi xe và một số phòng ở khu nhà C Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM

Ban giám hiệu, Chủ tịch CĐ, Trưởng ban TTND, Trưởng phòng TC-HC, Tổ hỗ trợ dự án (theo quyết định)

P.QT-TB

Khu nhà C

Hiệu trưởng

 

16h00

Họp Chi bộ Cơ sở-Tâm lý –Hành chính kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân  cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019 theo quy định.

Đảng viên Chi bộ Cơ sở - Tâm lý - Hành chính

Bí thư Chi bộ

VP.Khoa TL-GD

Bí thư Chi bộ

 

17h00

Họp đánh giá Công chức năm 2019 theo KH (PHT. Trần Thị Hải Yến).

Đảng ủy; BGH; Trưởng/Phó phụ trách đơn vị; Chủ tịch CĐ Trường.

P.TC-HC

Phòng Hội thảo B

ĐU, BGH

 

18h00

Họp Chi bộ TC-QT-ĐT-TC kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân  cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019 theo quy định (Đánh giá bổ sung đ/c Yến, đ/c Huấn).

Đảng viên Chi bộ TC-ĐT-QT-TC

Chi ủy Chi bộ

Phòng Hội thảo B

BT Chi bộ

 

Thứ Tư 25-12-19

 

 

08h00

Tham gia lớp bồi dưỡng CC-VC (Lớp 1)

Theo Quyết định (Viên chức học viên Lớp 1).

P.TC-HC

Trường CB QLGD TPHCM (Dự kiến)

Chuyên gia

 

13h30

Tham gia lớp bồi dưỡng CC-VC (Lớp 1)

Theo Quyết định (Viên chức học viên Lớp 1).

P.TC-HC

Trường CB QLGD TPHCM (Dự kiến)

Chuyên gia

 

14h30

Bế giảng 02 lớp CBQL Gò Công Đông, Tiền Giang

TP.Đào tạo; GVPTL

P.Đào tạo

P. GDĐT Gò Công Đông, Tiền Giang

TP.Đào tạo

 

17h00

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp Trường do ThS.Hoàng Văn Phú làm chủ nhiệm.

Thành viên HĐ theo QĐ số 1203/QĐ-CBQLGDHCM ngày 05.12.2019, Thư ký hành chính, nhóm thực hiện đề tài, CCVC có quan tâm.

P.KHCN &HTQT

Phòng họp 1

Chủ tịch HĐ

 

Thứ Năm  26-12-19

08h00

Tham gia lớp bồi dưỡng CC-VC (Lớp 5)

Theo Quyết định (Viên chức học viên Lớp 5).

P.TC-HC

Trường ĐH TĐT

Chuyên gia

 

13h30

Tham gia lớp bồi dưỡng CC-VC (Lớp 4)

Theo Quyết định (Viên chức học viên Lớp 4).

P.TC-HC

Trường CB QLGD TPHCM (Dự kiến)

Chuyên gia

 

17h00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ do TS. Phạm Bích Thủy làm chủ nhiệm.

Thành viên HĐ theo QĐ số 1272/QĐ-CBQLGDTHM ngày 18.12.2019, Thư ký hành chính, nhóm thực hiện đề tài, CCVC có quan tâm.

P.KHCN &HTQT

Phòng họp 1

Chủ tịch HĐ

 

Thứ Sáu   27-12-19

08h00

Tham gia lớp bồi dưỡng CC-VC (Lớp 3)

Theo Quyết định (Viên chức học viên Lớp 3).

P.TC-HC

Trường ĐH TĐT

Chuyên gia

 

13h30

Tham gia lớp bồi dưỡng CC-VC (Lớp 4)

Theo Quyết định (Viên chức học viên Lớp 4).

P.TC-HC

Trường CB QLGD TPHCM (Dự kiến)

Chuyên gia

 

Thứ Bảy 28-12-19

08h00

Tham gia lớp bồi dưỡng CC-VC (Lớp 4)

Theo Quyết định (Viên chức học viên Lớp 4).

P.TC-HC

Trường ĐH TĐT

Chuyên gia

 

13h30

Tham gia lớp bồi dưỡng CC-VC (Lớp 2)

Theo Quyết định (Viên chức học viên Lớp 2).

P.TC-HC

Trường ĐH TĐT

Chuyên gia

 

Chủ Nhật

29-12-19

 

 

 

08h30

Hiệu trưởng làm việc với P.TC-HC về: KH năm 2020; Báo cáo tổng kết năm 2019.

Hiệu trưởng; Lãnh đạo và VC P.TC-HC (Do Trưởng phòng quyết định)

P.TC-HC

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

 

09h30

Hiệu trưởng làm việc với P.KH-TC về: KHTC năm 2020; Báo cáo phân tích TC năm 2019.

Hiệu trưởng; Lãnh đạo và VC P.KH-TC (Do Trưởng phòng quyết định)

P.TC-HC

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

 

10h30

Hiệu trưởng làm việc với TP.TC-HC và TP.KHTC về các nội dung báo cáo tại cuộc họp HĐ KH&ĐT.

Hiệu trưởng; TP.TC-HC; TP.KH-TC

P.TC-HC

P.KH-TC

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

 

14h00

Họp Hội đồng KH&ĐT Trường Lần 2 năm 2019

Hội đồng KH&ĐT Trường; Đại biểu mời.

P.KHCN &HTQT

P.Hội thảo B

Chủ tịch HĐ KH&ĐT

 

 

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn