Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 1 tỷ + 10634269
Đang truy cập:569

Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 06/6/2020

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Đăng ký

Thứ Hai  01-6-20

09h00

Họp phòng QT-TB

Viên chức phòng

P.TC-HC

P. Hội thảo B

Trưởng phòng

ô.Thanh

14h00

Hiệu trưởng họp giao ban cơ quan Bộ tháng 5/2020

Thành phần theo QĐ

VP Bộ

PH. D205

Bộ GD&ĐT

Bộ Trưởng

 

15h00

Họp phòng TC-HC

Lãnh đạo, viên chức & NLĐ phòng TC-HC

P.TC-HC

P. Hội thảo B

Trưởng phòng

ô.Thanh

 

Thứ Ba 02-6-20

08h00

Khai giảng, tổ chức lớp, phổ biến quy chế học tập Lớp BDNV TVDH K8

GVPTL (ô. Dương); Lãnh đạo đối tác; Học viên.

Ô.Dương

236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Ô.Dương

ô.Huấn

08h00

Họp Chi uỷ Khoa QLGD

Chi uỷ Khoa QLGD

Chi uỷ Khoa QLGD

VP.Khoa QLGD

BT Chi bộ

B.Thủy

08h30

Họp Chi bộ Khoa QLGD

Đảng viên Chi bộ Khoa QLGD

Chi bộ  Khoa QLGD

VP.Khoa QLGD

BT Chi bộ

B.Thủy

09h30

Họp Khoa QLGD

Lãnh đạo và VC Khoa QLGD

Khoa QLGD

VP.Khoa QLGD

Trưởng Khoa

B.Thủy

10h30

Họp Tổ CĐ Khoa QLGD

CĐV  Khoa QLGD

Tổ CĐ Khoa QLGD

VP.Khoa QLGD

Tổ trưởng CĐ

B.Thủy

13h30

Họp Tạp chí KH QLGD

Lãnh đạo và VC Tạp chí KH QLGD

Tạp chí KH QLGD

VP.Tạp chí KH QLGD

Phó TBT Tạp chí

B.Thủy

14h00

Làm việc với Vụ TCCB về Quy chế TC&HĐ Trường

Hiệu trưởng; Phó Vụ trưởng Phạm Xuân Hậu; CV phụ trách.

P.TCHC

Phòng PVT
P. Xuân Hậu

 

 

Thứ Tư 03-6-20

08h30

Hiệu trưởng làm việc với Lãnh đạo Cục Nhà giáo & CBQLGD về việc xin mở chương trình Bồi dưỡng GĐ&PGĐ Sở GD&ĐT.

Lãnh đạo Cục NG&CBQLGD; Hiệu trưởng; CV phụ trách.

Hiệu trưởng

VP Cục NG&CBQLGD

 

 

15h00

Họp Tổ tư vấn đánh giá kết quả lao động tháng 5/2020.

Thành viên theo QĐ

Tổ tư vấn

TT TT-TV

Tổ trưởng

 

Thứ Năm 04-6-20

08h00

Hiệu trưởng dự họp với lãnh đạo Bộ GD&ĐT về công tác cán bộ.

Theo QĐ

Vụ TCCB

Phòng họp C

Lãnh đạo Bộ

 

16h00

Hiệu trưởng làm việc với các đơn vị về công tác phối hợp xây dựng các Đề án xin chương trình Bồi dưỡng và KH rà soát chỉnh sửa chương trình, tài liệu.

Hiệu trưởng; TP.Đào tạo; TP.KHTC; TKHC.

P.Đào tạo;

P.KHTC

Phòng Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

 

Thứ Sáu  05-6-20

08h00

Khai giảng lớp CBQL MN - PT K.22

LĐ Trường, Trưởng các ĐV, GVPT lớp, Học viên

P.Đào tạo

Giảng đường A2

LĐ Trường

Ô. Huê

09h00

Hiệu trưởng làm việc với Tạp chí KHQLGD

Hiệu trưởng; TP.TCHC; Lãnh đạo và viên chức Tạp chí KHQLGD; TKHC

Tạp chí KHQLGD

Phòng Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

10h30

Hiệu trưởng làm việc với P.TCHC về công tác quy hoạch cán bộ định kỳ 2020

Hiệu trưởng; Lãnh đạo P.TCHC; TKHC

P.TCHC

Phòng Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

 

14h00

Họp tổng kết rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội Đảng bộ

Đảng ủy viên; cấp ủy Chi bộ; UBKTĐU (đ/c Thanh).

Đảng ủy

Phòng Hội thảo B

P.Bí thư
phụ trách

B. Thủy

15h30

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo các đơn vị về công tác phối hợp hoàn thiện Hồ sơ các lớp bồi dưỡng.

Hiệu trưởng; Lãnh đạo P.Đào tạo; PGĐ TT ĐT&TVGD; Lãnh đạo và VC P.KHTC; TKHC.

P.KHTC

Phòng Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

Thứ Bảy 07-6-20

08h00

Khai giảng lớp CBQL MN - PT Tân Uyên, Bình Dương

Lãnh đạo Phòng Đào tạo, GVPT lớp, Phòng GDĐT Tân Uyên, Học viên

P.Đào tạo

Phòng GDĐT Tân Uyên

LĐ P.Đào tạo

Ô. Huê

Chủ Nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

 

  1. Các đơn vị kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của VC&NLĐ; P.TCHC giám sát việc thực hiện, ổn định nề nếp làm việc, an ninh trật tự, giữ gìn cảnh quan và VSMT.
  2. Trưởng Phòng Đào tạo tổ chức thẩm định việc chỉnh sửa, bổ sung đề cương, tài liệu các chương trình 382, TVDH, NVCTVTTGD và Tài liệu Chương trình bồi dưỡng TP, PTP GD&ĐT.
  3. Các đơn vị được phân công phụ trách tài liệu cuộc họp cần chuẩn bị tốt trước khi dự họp, những nội dung chưa rõ cần chủ động trao đổi với người chủ trì cuộc họp

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn