Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 1 tỷ + 10524157
Đang truy cập:5767

Từ ngày 13/4/2020 đến ngày 18/4/2020

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Đăng ký

Thứ Hai  13-4-20

10h00

Họp công tác TC-HC-QT

Hiệu trưởng; PTP.PT Phòng TC-HC PTP.TC-HC; TKHC.

P.TC-HC

Trực tuyến

Hiệu trưởng

 

Thứ Ba 14-4-20

10h00

Họp công tác KHCN

Hiệu trưởng; Phó HT; TP.KHCN&HTQT; TP.TC-HC; TKHC.

P.KHCN&HTQT

Trực tuyến

Hiệu trưởng

 

Thứ Tư 15-4-20

10h00

Họp Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng; Phó HT; TP.TC-HC; TKHC.

P.TC-HC

Trực tuyến

Hiệu trưởng

 

Thứ Năm 16-4-20

09h00

Họp công tác đào tạo

Hiệu trưởng; TP.Đào tạo; GĐ TT ĐT&TVGD; TP.KH-TC; Trưởng các Khoa; TKHC

P.Đào tạo

Phòng họp B

Hiệu trưởng

 

Thứ Sáu  17-4-20

09h00

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy  18-4-20

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn