Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3 tỷ + 69674
Đang truy cập:559

Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 24/10/2020

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Ghi chú

Thứ Hai  19-10-20

08h00

Hiệu trưởng làm việc với Phòng đào tạo và Phòng KHTC về công việc trọng tâm tháng 10/2020 và báo cáo kết quả làm việc tại Hậu Giang.

Hiệu trưởng; Lãnh đạo và VC P.Đào tạo; Lãnh đạo P.KHTC; TKHC.

P.Đào tạo;

P.KHTC

Phòng Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

09h30

Hiệu trưởng làm việc với Khoa Tâm  lý - Giáo dục và Khoa Quản lý hành chính về Khung nhiệm vụ KHCN giai đoạn 2021 - 2025 và Hội thảo KH năm 2020.

Hiệu trưởng; Lãnh đạo và VC Khoa TL-GD, Khoa QLHC; Lãnh đạo P.KHCN&HTQT; Lãnh đạo P.KHTC; TKHC.

Khoa TL-GD;

Khoa QLHC;

P.KHCN&HTQT

Phòng Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

14h30

Hiệu trưởng làm việc với Phòng TCHC và Tạp chí KHQLGD về công việc trọng tâm tháng 10/2020 và thống nhất ban hành các Quy chế Tạp chí.

Hiệu trưởng; Ban Lãnh đạo P.TCHC, Lãnh đạo Tạp chí KHQLGD; Thư ký Tòa soạn; TKHC.

P.TCHC;

TC KHQLGD

Phòng Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

Thứ Ba 

20-10-20

07h30

Họp Tổ Kiểm tra nội bộ các đơn vị năm 2020

Thành phần theo Quyết định; TKHC.

P.TCHC;

Tổ KTNB

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

 

13h30

Tiếp công dân

BGH; Công dân đăng ký; TKHC

P.TC-HC

Phòng họp 1

BGH

 

Thứ Tư 21-10-20

07h30

Tiếp công dân

BGH; Công dân đăng ký; TKHC

P.TC-HC

Phòng họp 1

BGH

 

09h00

Họp BCH CĐ mở rộng

BCH CĐ mở rộng

BCH CĐ

TT-TTTV

Chủ tịch CĐ

 

15h00

Họp đoàn đi Nghiên cứu thực tế năm 2020

Thành phần theo Quyết định

Khoa QLHC

Phòng họp 1

Trưởng khoa

 

Thứ Năm 22-10-20

07h30

Kiểm tra nội bộ Phòng TCHC

Tổ kiểm tra theo Quyết định; Ban Lãnh đạo P.TCHC; các VC&NLĐ theo chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng TCHC.

P.TCHC; Tổ KTNB

Phòng họp 1

Tổ trưởng

 

14h30

Báo cáo kết quả dự tập huấn về công tác chuyên môn tại Hà Nội

Hiệu trưởng; Lãnh đạo phụ trách chuyên môn liên quan; VC dự tập huấn; TKHC.

P.TCHC

Phòng Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

 

Thứ Sáu  23-10-20

08h00

Khai giảng lớp CBQL Quảng Nam

Lãnh đạo, GVPT lớp; Lãnh đạo và CV Sở GD&ĐT Quảng Nam; Học viên

Phòng Đào tạo; Sở GD&ĐT Qảng Nam

Quảng Nam

GĐ Sở GD&ĐT Quảng Nam

 

14h30

Dự Hội thảo về Lãnh đạo và Quản trị trường đại học

Hiệu trưởng; Lái xe.

P.TC-HC

ĐHQG TP.HCM

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT

 

Thứ Bảy 24-10-20

Cả ngày

Thi tốt nghiệp Lớp TCLLCT-K3

Hội đồng theo QĐ; Học viên

TT ĐT&TVGD

Giảng đường A

CTHĐ

 

Chủ Nhật

25-10-20

07h30 – 11h30

Thi tốt nghiệp Lớp TCLLCT-K3

Hội đồng theo QĐ; Học viên

TT ĐT&TVGD

Giảng đường A

CTHĐ

 

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn