Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 1 tỷ + 10523530
Đang truy cập:5586

Từ ngày 28/10 đến 02/11/2019

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách nội dung và tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Cá nhân/Đơn vị đăng ký

Thứ Hai 28-10-19

08h00

Dự Hội thảo khoa học “Lãnh đạo học và chính sách công”

Hiệu trưởng; Trưởng Khoa QLHC; Lái xe.

 

Học viện Chính trị khu vực II, Quận 9, TP.HCM

 

 

09h00

Họp Phòng TC-HC

Lãnh đạo, VC và NLĐHĐ 68

Phòng TC-HC

Phòng họp 1

TP. TC-HC

 

13h30

Họp phòng KHCN&HTQT

Tất cả viên chức P.KHCN&HTQT.

P. KHCN -HTQT

P. KHCN -HTQT

TP.KHCN -HTQT

 

Thứ Ba 29-10-19

07h30

Họp HĐ xét tốt nghiệp

Thành viên HĐ theo QĐ

P.Đào tạo

Phòng họp 1

Chủ tịch HĐ

 

08h30

Hiệu trưởng kiểm tra NV các đơn vị

Hiệu trưởng; Lãnh đạo Phòng: TCHC, KHTC, QTTB, Đào tạo; CV phụ trách CV do Lãnh đạo đơn vị quyết định; TKHC. 

Các đơn vị liên quan

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

 

 

Hướng dẫn CBQL MN An Giang

Ô. Nguyễn Văn Huê

P.Đào tạo

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

 

Thứ Tư 30-10-19

08h00

Họp Đảng ủy định kỳ

Đảng ủy viên

VPĐU

Phòng họp 1

PTĐU

 

09h00

Họp Đảng ủy mở rộng

Đảng ủy viên; Bí thư chi bộ

VPĐU

Phòng họp 1

PTĐU

 

10h00

Tiếp học viên lớp CBQL MN An Giang

Hiệu trưởng; Ban Lãnh đạo P.Đào tạo; GĐ TT TTTV; Trưởng Khoa QLGD; Cán bộ PTL (Ô. Nguyễn Văn Huê); giảng viên giảng dạy lớp quan tâm.

P.Đào tạo

Phòng Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

14h00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Lần 1 năm 2019.

Thành viên Hội đồng theo QĐ số 1191/QĐ-CBQLGDHCM ngày 22/11/2017; Khách mời; VC Phòng KHCN&HTQT

P.KHCN&HTQT

Phòng Hội thảo B

Chủ tịch Hội đồng

 

Thứ Năm  31-10-19

08h00

Họp dự thảo xây dựng KHNV năm 2020

Hiệu trưởng; Trưởng các Phòng, Trung tâm chức năng; TKHC.

P.TCHC

Phòng Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

Thứ Sáu   01-11-19

 

08h00

Hiệu trưởng làm việc với BCHCĐ Trường về các hoạt động tháng 11-12/2019

Hiệu trưởng; BCHCĐ Trường; Lãnh đạo Phòng: TCHC, KHTC, QTTB; TKHC.

P.TCHC; BCHCĐ

Phòng Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

Thứ Bảy 02-11-19

08h00

Hiệu Trưởng dự họp giao ban cơ quan bộ tháng 10/2019

Thành phần theo QĐ

VP Bộ GD&ĐT

PH. D205

Bộ Trưởng

 

Chủ Nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn