Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 1 tỷ + 10804904
Đang truy cập:730

Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 03/10/2020

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Ghi chú

Thứ Hai  28-9-20

13h30

Đoàn kiểm tra của LĐLĐ TPHCM làm việc với BCH CĐ Trường.

BCH CĐ, Kế toán CĐ (ông Hiếu), mời Lãnh đạo dự tiếp đón, Đoàn kiểm tra của LĐLĐ TPHCM

BCH CĐ

Hội thảo B

BCH CĐ

 

14h00

Họp phòng QT-TB họp đánh giá nhiệm vụ tháng 9/2020

Lãnh đạo, VC-NLĐ phòng QT-TB, ô.Tiến

phòng QT-TB

P.QT-TB

Lãnh đạo phòng QT-TB

 

Thứ Ba 

29-9-20

09h00

Hiệu trưởng làm việc với TT KT&ĐBCL về nhiệm vụ đơn vị.

Hiệu trưởng; Lãnh đạo và VC TT KT&ĐBCLGD-ĐT; Lãnh đạo: P.TC-HC, P.ĐT; TKHC.

TT KT&ĐBCLGD

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

 

16h00

Họp phân công đánh giá thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung tài liệu các chuyên đề trong Chương trình 382 và Chương trình Cộng tác viên Thanh tra giáo dục

Tổ trưởng, các Phó Tổ trưởng và thư ký theo Quyết định số 645/QĐ-CBQLGDHCM và Quyết định số 648/QĐ-CBQLGDHCM ngày 16/9/2020; Kế toán Trưởng.

Phòng Đào tạo

Hội thảo B

Tổ trưởng

 

Thứ Tư 30-9-20

Cả ngày

Hiệu trưởng dự họp Giao ban Cơ quan Bộ tháng 9 và Quý III năm 2020

Thành phần theo Quyết định

Văn phòng Bộ

HTA

Bộ Trưởng

 

Cả ngày

Các nhóm được phân công đánh giá thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung tài liệu các chuyên đề trong Chương trình 382 và Chương trình Cộng tác viên Thanh tra giáo dục làm việc.

Thành viên của các nhóm đánh giá; Đại diện Nhóm chỉnh sửa.

Phòng Đào tạo

Trường Cán bộ QLGD TPHCM

Nhóm Trưởng

 

Thứ Tư 30-9-20

14h00

Làm việc về chế độ tiền lương và ký HĐLĐ đối với LĐHĐ theo NĐ 68/CP

Thường trực BCH Công đoàn; Lãnh đạo: P.TC-HC, P. KH-TC; Bảo vệ, Lái xe, Vệ sinh; VC phụ trách; TKHC.

P. TC-HC

Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

Thứ Năm 01-10-20

Cả ngày

Các nhóm được phân công đánh giá thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung tài liệu các chuyên đề trong Chương trình 382 và Chương trình Cộng tác viên Thanh tra giáo dục làm việc.

Thành viên của các nhóm đánh giá; Đại diện Nhóm chỉnh sửa.

Phòng Đào tạo

Trường Cán bộ QLGD TPHCM

Nhóm Trưởng

 

07h30

Họp Chi bộ Khoa Quản lý giáo dục

Toàn thể Đảng viên chi bộ Khoa QLGD

Chi ủy

VP Khoa QLGD

Bí thư CB

 

08h30

Họp Khoa Quản lý giáo dục

Toàn thể giảng viên Khoa QLGD

Khoa QLGD

VP Khoa QLGD

Trưởng Khoa

 

Thứ Sáu  02-10-20

Cả ngày

Các nhóm được phân công đánh giá thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung tài liệu các chuyên đề trong Chương trình 382 và Chương trình Cộng tác viên Thanh tra giáo dục làm việc.

Thành viên của các nhóm đánh giá; Đại diện Nhóm chỉnh sửa.

Phòng Đào tạo

Trường Cán bộ QLGD TPHCM

Nhóm Trưởng

 

08h00

Khai giảng lớp CBQL mầm non, phổ thông  K.23

Lãnh đạo, GVPTL

Phòng Đào tạo

Hội thảo B

Lãnh đạo P.ĐT

 

15h30

Trao Quyết định nghỉ hưu cho Giám đốc Trung tâm KT&ĐBCL GD&ĐT

Hiệu trưởng; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; VC Trung tâm KT&ĐBCLGD-ĐT; VC quan tâm; Khách mời (nếu có).

TT KT&ĐBCL GD-ĐT

Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

Thứ Bảy 03-10-20

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

04-10-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn