Giới thiệu

Giới Thiệu bộ môn Lý luận chính trị

Thực hiện việc trực văn phòng hàng ngày để tiếp nhận các công văn, thông báo … của nhà trường và các cấp quản lý. - Hàng tuần thực hiện sinh hoạt chuyên môn, trao đổi giữa các giảng viên về tình hình học tập của các lớp, trên cơ sở đó kiến nghị với BGH (nếu có) các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

(Hiển thị bài/trang) 1
Tin mới
Lượt truy cập
Đang truy cập:1579176
Đang truy cập: 695
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn