Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3 tỷ + 89724749
Đang truy cập:1279

Giới thiệu

Chức năng và nhiệm vụ phòng Đào tạo

Chức năng 1. Tham mưu Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường. 2. Tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường theo kế hoạch; sự phân cấp và chỉ đạo của Hiệu trưởng.

(Hiển thị bài/trang) 1

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn