Giới thiệu

Chức năng và nhiệm vụ phòng Đào tạo

Chức năng 1. Tham mưu Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường. 2. Tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường theo kế hoạch; sự phân cấp và chỉ đạo của Hiệu trưởng.

(Hiển thị bài/trang) 1
Tin mới
Lượt truy cập
Đang truy cập:9254125
Đang truy cập: 680
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn