Giới thiệu

Chức năng và nhiệm vụ phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

Phòng Tổ chức - Hành chính – Quản trị là bộ phận thuộc Trường, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động về công tác Tổ chức, nhân sự; bảo vệ chính trị nội bộ; hành chính - tổng hợp, văn thư – lưu trữ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật viên chức; pháp chế, kiểm tra; phát triển dự án đầu tư, xây dựng; cơ sở vật chất, kỹ thuật, in ấn phát hành tài liệu, xuất bản phẩm; nội trú; y tế; thông tin truyền thông, thư viện, trang thông tin điện tử của Trường; vệ sinh, cảnh quan, môi trường làm việc, an toàn lao động; bảo vệ; quản lý vận hành xe, nhà xe, căn tin; khai thác sử dụng hiệu quả công năng cơ sở vật chất của Trường.

(Hiển thị bài/trang) 1

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn