Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Quyền Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3.475.685

Giới thiệu

Chức năng và nhiệm vụ phòng Tổ chức - Hành chính

- Chức năng 1. Tham mưu Hiệu trưởng quản lý, thực hiện các mặt công tác: tổ chức bộ máy; quản lý và sử dụng công chức, viên chức; chế độ chính sách; bảo vệ chính trị nội bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; hành chính tổng hợp; kiểm tra, thanh tra của Trường. 2. Tổ chức thực hiện các mặt công tác trên theo kế hoạch; sự phân cấp và chỉ đạo của Hiệu trưởng.

(Hiển thị bài/trang) 1

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn