Giới thiệu

Chức năng và nhiệm vụ phòng Quản trị - Thiết bị

Chức năng 1. Tham mưu Hiệu trưởng thực hiện các mặt công tác: quy hoạch; quản lý các dự án đầu tư; quản lý và sử dụng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị; theo dõi, chăm sóc sức khỏe của công chức, viên chức, học viên; bảo vệ an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy trong Trường. 2. Tổ chức thực hiện các mặt công tác trên theo kế hoạch; sự phân cấp và chỉ đạo của Hiệu trưởng.

(Hiển thị bài/trang) 1
Tin mới
Lượt truy cập
Đang truy cập:1579164
Đang truy cập: 689
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn