Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3 tỷ + 89623812
Đang truy cập:338

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 2687/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 4109/BGDĐT-TCCB ngày 09/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về số lượng người làm việc và hợp đồng lao động năm 2020 của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2359/QĐ-BGDĐT ngày 09/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 980/QĐ-CBQLGDHCM ngày 14/10/2019 về việc ban hành Quy chế tạm thời về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm vào ngạch viên chức của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kế hoạch số 1063/KH-CBQLGDHCM ngày 31/12/2020 của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển dụng viên chức năm 2021 và giai đoạn 2022-2024,

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người đủ các điều kiện sau không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng kèm theo).

2. Không tiếp nhận đăng ký dự tuyển đối với các trường hợp:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. SỐ LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG

1. Số lượng: 06 viên chức.

2. Vị trí việc làm cần tuyển dụng: Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng kèm theo.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Toàn bộ hồ sơ đựng trong túi bìa cứng cỡ 24 cm x 32 cm, ngoài bì hồ sơ ghi rõ “Hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2021” và thông tin cá nhân (họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú), đơn vị, vị trí dự tuyển, điện thoại và địa chỉ liên lạc. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí và hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký. Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ vào từ 02 vị trí trở lên; khai không đúng sự thật thì sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển hoặc bị hủy kết quả tuyển dụng. Thành phần hồ sơ dự tuyển gồm:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển ghi rõ vị trí việc làm đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

2. Bản fotocopy các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

3. Bản fotocopy Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có);

4. 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG XÉT TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Nội dung tuyển dụng

a) Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2:

b1) Đối với ứng viên đăng ký dự tuyển vị trí Chuyên viên:

- Hình thức thi:  Phỏng vấn trực tiếp từng ứng viên

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Cụ thể như sau:

+ Kiến thức về viên chức quản lý nhà nước;

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh;

+  Những hiểu biết cơ bản về Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Chí Minh, về vị trí dự tuyển;

+ Những vấn đề có liên quan đến bản thân ứng viên để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của vị trí dự tuyển.

- Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút

-  Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

b2) Đối với ứng viên đăng ký dự tuyển vị trí Giảng viên:

- Hình thức thi: Giảng thử

- Nội dung: Ứng viên thực hiện giảng thử một bài giảng theo yêu cầu của Khoa chuyên môn, trình bày bài giảng trên PowerPoint và trả lời các câu hỏi của Hội đồng.

- Thời gian giảng thử: 45 phút

-  Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả thực hành giảng thử.

V. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

2. Hồ sơ ưu tiên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển. Nếu thời điểm cấp sau thời điểm hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển thì không được cộng điểm ưu tiên theo quy định.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ, PHÍ TUYỂN DỤNG

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 18 tháng 02 năm 2021 đến hết ngày 18 tháng 3 năm 2021 (trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại liên hệ: 028 38224646 (gặp cô Kim Oanh).

3. Thời gian và địa điểm xét tuyển: Trong tháng 3-4/2021 tại Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Phí tuyển dụng: 400.000đ/thí sinh (theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Lưu ý:

- Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đủ thành phần theo quy định tại mục III của Thông báo và do người đăng ký dự tuyển trực tiếp đến nộp, không nhận qua trung gian và qua đường bưu điện. Không trả lại hồ sơ đối với tất cả các trường hợp đăng ký dự tuyển.

- Các thông tin liên quan đến tuyển dụng được đăng tải chi tiết trên Website: www.iemh.edu.vn và niêm yết tại Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh./.

Thông tin chi tiết xem tại đây

Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng

Phiếu đăng ký dự tuyển

 

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn