Hoạt động của Khoa

Khoa Quản lý Hành chính tổ chức thông qua bài giảng cho giảng viên

Ngày 05 tháng 01 năm 2018, tại Phòng Truyền thống, Khoa Quản lý hành chính đã tổ chức thông qua bài giảng cho giảng viên tham gia giảng dạy lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra nhân dân và chuyên đề Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý (382).

Khoa Quản lý hành chính tổ chức sinh hoạt khoa học

Khoa Quản lý hành chính tổ chức sinh hoạt khoa học

(Hiển thị bài/trang) 1

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn