Thể lệ và quy định

Thư mời viết bài cho Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục - Số 3/2016

Thư mời viết bài cho Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục - Số 3/2016

Thể lệ viết và gửi bài

Thể lệ viết và gửi bài

Thể lệ viết bài và gửi bài Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục

Bài viết bằng tiếng Việt, chưa từng công bố trên ấn phẩm khác. Bài không đăng xin được phép không hoàn trả lại bản thảo cho tác giả.

(Hiển thị bài/trang) 1

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn