Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Quyền Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3.475.685

Thông tin mới thư viện

Phần mềm “Thư viện số” - xu hướng của thư viện tương lai

Sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã làm thay đổi cách thức hoạt động của thư viện truyền thống, mở đường cho xu hướng thư viện số trong tương lai. Các yêu cầu đặt ra đòi hỏi hoạt động thông tin – thư viện cần phải tiếp tục, kế thừa, củng cố hoạt động truyền thống; vừa phải tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của thế giới để ứng dụng và phát triển những thành tựu khoa học công nghệ, thông tin và truyền thông mới.

Phần mềm “Thư viện số”

Thư viện số DLib là giải pháp toàn diện. Thư viện số với sự hỗ trợ của nền tảng điện toán đám mây, sẽ đem lại nhiều lợi ích cho nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Điện toán đám mây là môi trường mạng tiên tiến; Kỹ thuật và phương pháp điện toán đám mây không những cải thiện khả năng sử dụng các nguồn tài nguyên mà còn giải quyết tình trạng mất cân đối về sự phát triển, tiếp cận tri thức giữa các vùng miền trước xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế. Để rõ hơn về tính năng Thư viện số, dưới đây là một số so sánh giữa giải pháp Thư viện số với phầm mềm Thư viện điện tử.

Hướng đến một mô hình thư viện đại học hiện đại phục vụ chiến lược nâng cao chất lượng giáo dục đại học

Hình thức tổ chức và phương pháp hoạt động của thư viện các trường đại học phải kết hợp giữa thư viện truyền thống và thư viện điện tử, thư viện số.

(Hiển thị bài/trang) 1

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn