Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:9969372
Đang truy cập:2054

Một số ý kiến phản hồi thông qua phiếu khảo sát tại Hội thảo khoa học và sinh hoạt thường niên Câu lạc bộ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phía Nam năm 2018

1. Giới thiệu

Ngày 22 và 23/4/2018, tại TP. Phan Thiết tỉnh Bình Thuận, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội thảo khoa học và sinh hoạt thường niên Câu lạc bộ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phía Nam với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị nhà trường trong bối cảnh mới”. Hội thảo vinh dự đón tiếp Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo TS. Nguyễn Hữu Độ và gần 200 đại biểu đến từ 32 Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phía Nam cùng với các nhà khoa học và quản lý giáo dục trong cả nước.

 Nhằm nâng cao chất lượng cho Hội thảo trong những năm tới, Ban tổ chức đã khảo sát ý kiến các đại biểu thông qua bảng hỏi. Bài viết này trình bày kết quả khảo sát gồm: (1) Đánh giá mục đích hội thảo; (2) Thời gian và nội dung chương trình hội thảo; (3) Sự chuẩn bị hậu cần; (4) Kết quả và ảnh hưởng của hội thảo.

2. Kết quả khảo sát

Phiếu khảo sát gồm 2 phần: Câu hỏi đóng và Câu hỏi mở. Khảo sát 45 trong số gần 200 đại biểu tham dự hội thảo, tỷ lệ phiếu khảo sát đạt 25% tổng số đại biểu tham dự hội thảo. Sử dụng thang đo 5 điểm (Likert scale) để phân tích thống kê mô tả qua điểm trung bình (M) và độ lệch chuẩn (SD). Thang đo: Không tốt (1,00 ≤ M ≤ 1,80), Bình thường (1,81 ≤ M ≤ 2,60), Khá (2,61 ≤ M ≤ 3,40), Tốt (3,41 ≤ M ≤ 4,20) và Rất tốt (4,21 ≤ M ≤ 5,0). Đồng thời, ý kiến từ câu hỏi mở đã được tổng hợp. Kết quả phân tích và tổng hợp được trình bày dưới đây:

2.1. Mục đích hội thảo

- Mục đích của hội thảo được các đại biểu đánh giá ở mức tốt (M=4.18, SD=0.47), gồm 2 phần. Mục đích của buổi Hội thảo được xác định rõ ràng và phù hợp (M=4.29, SD=0.59) đạt ở mức rất tốt, và Hội thảo đã đạt được mục đích đề ra (M=4.07, 0.50) đạt ở mức tốt.

- Ngoài ra, còn có các góp ý, nhận xét khác về mục đích của Hội thảo:

+  Nên tổ chức hội thảo vào đầu tháng 3 hằng năm.

+ Cần tập trung vào trọng tâm của Hội thảo.

+ Tiếp tục duy trì và phát triển sinh hoạt thường niên Câu lạc bộ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phía Nam, gắn với tổ chức hội thảo khoa học với các chủ đề thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

+ Nên bố trí thêm việc đi khảo sát thực tế.

          + Các ý kiến rất sát tình hình thực tế tại các địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo ĐT cần quan tâm.

2.2. Thời gian và nội dung chương trình hội thảo

- Thời gian và nội dung chương trình hội thảo được đánh giá chung là tốt (M=4.17, SD=0.51). Trong đó, Nội dung của Hội thảo rất hữu ích cho công việc của đại biểu được đánh giá ở mức rất tốt (M=4.33, SD=0.56). Các nội dung khác được đánh giá ở mức tốt: Chương trình phù hợp với mục đích của buổi Hội thảo (M=4.09, SD=0.51), Các tham luận đã được trình bày tốt, cụ thể và có trọng tâm (M=4.05, SD=0.61), Thời gian của buổi Hội thảo là phù hợp với nội dung đã đề ra (M=3.89, SD=0.64) (xem bảng 1).

Bảng 1: Thời gian và nội dung chương trình hội thảo

Thời gian và nội dung chương trình hội thảo

Trung bình

Độ lệch chuẩn

Thời gian của buổi Hội thảo là phù hợp với nội dung đã đề ra.

3.98

0.64

Các tham luận đã được trình bày tốt, cụ thể và có trọng tâm.

4.05

0.61

Chương trình phù hợp với mục đích của buổi Hội thảo.

4.09

0.51

Nội dung của Hội thảo rất hữu ích cho công việc của đại biểu.

4.33

0.56

- Các góp ý, nhận xét khác về nội dung và thời gian chương trình Hội thảo:

+ Cần tạo điều kiện cho một hiệu trưởng của địa phương phát biểu ý kiến.

+ Nên tổ chức vào cuối tuần để tránh bị động công việc của các Sở.

+ Cần quy định thời gian cụ thể cho các báo cáo tham luận và phát biểu thảo luận.

+ Nội dung phong phú, hợp với bối cảnh mới; thời gian hợp lý.

+  Nếu tổ chức thời gian nhiều hơn (01 ngày) để có thêm nhiều ý kiến trao đổi chia sẻ từ các địa phương thì tốt hơn.

2.3. Sự chuẩn bị hậu cần

Sự chuẩn bị hậu cần được các đại biểu đánh giá tổng quát là rất tốt (M=4.42, SD=0.57). Tất cả 4 nội dung đều được đánh giá ở mức rất tốt. Trong đó, Hội thảo được tổ chức chu đáo (thư mời, đón tiếp) được đánh giá cao nhất (M=4.45, SD=0.59). Kế đó là: Tài liệu Hội thảo có chất lượng (M=4.40, SD=0.59); cuối cùng Nơi tổ chức Hội thảo là nơi hội họp tốtHội trường và các thiết bị phù hợp với buổi Hội thảo đều được đánh giá bằng nhau (M=4.38, SD=0.62) (xem bảng 2).

Bảng 2: Nội dung đánh giá sự chuẩn bị hậu cần

Nội dung đánh giá sự chuẩn bị hậu cần

Trung bình

Độ lệch chuẩn

Hội trường và các thiết bị phù hợp với buổi Hội thảo.

4.38

0.62

Nơi tổ chức Hội thảo là nơi hội họp tốt.

4.38

0.62

Tài liệu Hội thảo có chất lượng.

4.40

0.59

Hội thảo được tổ chức chu đáo (thư mời, đón tiếp)

4.45

0.59

Như vậy, sự chuẩn bị hậu cần được đánh giá là rất tốt.

2.4. Kết quả và ảnh hưởng của hội thảo

-  Kết quả và ảnh hưởng của Hội thảo khoa học được đại biểu đánh giá tổng quát là tốt/cao (M=4.13, SD=0.44). Trong đó, Đại biểu mong muốn được tham gia những buổi Hội thảo tiếp theo của Nhà trường tổ chức được ghi nhận ở mức cao nhất (M=4.32, SD=0.57). Các nội dung khác được đại biểu ghi nhận ở mức tốt/cao, cụ thể: Đại biểu sẽ giới thiệu Hội thảo với bạn bè, đồng nghiệp (M=4.17, SD=0.54), Đại biểu đã thu nhận được những kinh nghiệm bổ ích từ buổi Hội thảo (M=4.17, SD=0.49), Đại biểu tin rằng buổi Hội thảo đã đạt được các kết quả dự kiến (M=4.12, SD=0.50), Hội thảo đã giúp đại biểu nâng cao kiến thức và kỹ năng trong công việc (M=4.10, SD=0.58) (xem bảng 3).

Bảng 3: Nội dung đánh giá kết quả hội thảo

Nội dung đánh giá kết quả hội thảo

Trung bình

Độ lệch chuẩn

Hội thảo đã giúp đại biểu nâng cao kiến thức và kỹ năng trong công việc.

4.10

0.58

Đại biểu tin rằng buổi Hội thảo đã đạt được các kết quả dự kiến.

4.12

0.50

Đại biểu đã thu nhận được những kinh nghiệm bổ ích từ buổi Hội thảo.

4.17

0.49

Đại biểu sẽ giới thiệu Hội thảo với bạn bè, đồng nghiệp.

4.17

0.54

Đại biểu mong muốn được tham gia những buổi Hội thảo tiếp theo của Nhà trường tổ chức.

4.32

0.57

- Để lần sau tổ chức Hội thảo tốt hơn, đại biểu đề nghị:

+ Tổ chức tại các tỉnh có sự phát triển nổi bật về công tác giáo dục.

+ Có thể kéo dài thời gian giao lưu để học hỏi giữa các Giám đốc.

+ Các ý kiến phát biểu và báo cáo tham luận cần ngắn gọn đi sâu vào trọng tâm của chủ đề hội thảo.

+  Đưa một số vấn đề nóng liên quan đến chủ đề Hội thảo để thảo luận.

- Hạn chế những đề xuất mang tính bức xúc, kéo dài thời gian và không tập trung vào chủ đề hội thảo.

+ Các tham luận nên chuyển trước đến các Sở Giáo dục và Đào tạo để nghiên cứu, góp ý.

- Chủ đề cho Hội thảo sắp đến được đề nghị:

+ Quản lý của các nhà trường về thực hiện chương trình đổi mới sách giáo khoa các cấp.

+ Chuẩn bị các điều kiện thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

+ Tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các sơ sở giáo dục và đào tạo công lập: vấn đề cần được quan tâm tháo gỡ.

+ Nâng cao công tác quản lý trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0.

 + Công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông mới.

+ Dự báo những thuận lợi và khó khăn của các cơ sở giáo dục khi áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới.

3. Kết luận

Nhìn chung, Hội thảo lần này được đánh giá thành công. Kết quả phân tích phiếu khảo sát cho thấy: Sự chuẩn bị hậu cần được cho là rất tốt. Các mục đánh giá kế tiếp đều tốt, đó là: Mục đích hội thảo, Thời gian và nội dung chương trình, và Kết quả hội thảo. Sự thành công của Hội thảo là do:

  • Sự ủng hộ và chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Bộ.
  • Sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ nhiệt tình của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận.
  • Sự tham gia của các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phía Nam.
  • Sự tâm huyết và chủ động của Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM.

Hội thảo khoa học và sinh hoạt thường niên CLB Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phía Nam năm 2018 đã khép lại nhưng hứa hẹn sẽ mở ra với nhiều điều mới mẻ ở Hội thảo năm 2019 tại thành phố Đà Nẵng.

Một số hình ảnh của Hội thảo

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin và hình: TS. Lê Ngọc Thạch & ThS. Lai Nhã Trúc – P.KHCN&HTQT

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn