Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3 tỷ + 89623714
Đang truy cập:240

Tạp chí khoa học quản lý giáo dục - Số 01 (09) - Tháng 3 năm 2016.

MỤC LỤC

Kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (06-01-1946 – 06-01-2016)

NGUYỄN XUÂN TẾ: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (Xem toàn văn)

01

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

BÙI ANH THỦY: Xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học nước ta (Xem tóm tắt)

05

NGUYỄN VINH SAN: Văn hóa chất lượng và các yếu tố ảnh hưởng tới việc xây dựng văn hóa chất lượng trong trường đại học (Xem tóm tắt)

10

VÕ THỊ XUÂN - BÙI THỊ MỘNG NHI: Xây dựng chương trình đào tạo cao đẳng nghề điện công nghiệp trên cơ sở ứng dụng mô hình TAFE của Úc (Xem tóm tắt)

14

NGUYỄN CỬU ĐỈNH - NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN: Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng hoạt động đào tạo của Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Văn Lang (Xem tóm tắt)

20

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

NGUYỄN ĐỨC CHÍNH: Phát triển chương trình môn học định hướng năng lực làm cơ sở cho dạy học phát huy sáng tạo của học sinh (Xem tóm tắt)

28

HỒ SỸ ANH: Thực trạng năng lực dạy học tích hợp của giáo viên trung học phổ thông và giải pháp đào tạo, bồi dưỡng về dạy học tích hợp cho sinh viên sư phạm (Xem tóm tắt)

36

PHẠM BÍCH THỦY: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính ở các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm (Xem tóm tắt)

45

NGUYỄN ĐÔNG PHƯƠNG TIÊN - TRƯƠNG VĂN ĐẠT: Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành trong quá trình hội nhập (Xem tóm tắt)

50

NGUYỄN THỦY TIÊN: Ứng dụng và phát triển phương pháp phản biện trong quá trình dạy học ở Việt Nam (Xem tóm tắt)

55

NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY - NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI -NGUYỄN THỊ KIM LUYẾN: Áp dụng phương pháp dạy học theo hướng giao tiếp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Học viện Quân y (Xem tóm tắt)

59

TRẦN THỊ HẢO - PHẠM ĐÀO TIÊN: Ý nghĩa của ứng dụng công nghệ hội thảo truyền hình trong dạy và học (Xem tóm tắt)

63

NGUYỄN THỊ TRANG: Giáo dục tri thức trong gia đình đối với thế hệ trẻ ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay (Xem tóm tắt)

67

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

PHAN THỊ THÚY QUYÊN: Giải pháp phát triển hệ thống các cơ sở bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục trước yêu cầu đổi mới (Xem tóm tắt)

73

TRỊNH TẤN HOÀI: Hoàn thiện mô hình tổ chức và quản lý các trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên hiện nay (Xem tóm tắt)

78

HUỲNH TẤN ĐẠT: Phối hợp của trợ giúp pháp lý và phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường phổ thông góp phần phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội ở Thành phố Hồ Chí Minh (Xem tóm tắt)

84

THÔNG TIN - TƯ LIỆU

 

NGUYỄN THỊ LUYỆN: Hội thảo khoa học “Giáo dục Nam Bộ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975)”

89

HÀ THÁI BÌNH: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Tăng từng bước khẳng định là một trường trung học phổ thông chất lượng và uy tín của Thành phố Hồ Chí Minh

90

HƯỚNG TỚI 40 NĂM KỶ NIỆM THÀNH LẬP TRƯỜNG

NGUYỄN XUÂN TẾ - VŨ LAN HƯƠNG: Hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

92

 

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn