Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3 tỷ + 89623877
Đang truy cập:403

Tạp chí khoa học quản lý giáo dục - Số 01 - Tháng 3 năm 2014.

MỤC LỤC

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

NGUYỄN VINH HIỂN: Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục – vấn đề then chốt của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam (xem toàn văn)

01

NGUYỄN XUÂN TẾ:Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo – nhận thức và hành động (xem tóm tắt)

05

LƯƠNG MINH CỪ - NGUYỄN TRUNG DŨNG: Đổi mới toàn diện giáo dục Việt Nam – Tiếp cận từ hệ thống giải pháp (xem tóm tắt)

10

NGUYỄN LỘC: Bàn việc bản chất của trường đại học sáng tạo (xem tóm tắt)

16

THỰC TIỄN – KINH NGHIỆM

TRẦN KHÁNH ĐỨC: Năng lực và phát triển năng lực nghề nghiệp (xem tóm tắt)

21

TRẦN THỊ TUYẾT MAI: Đổi mới đánh giá nhân sự trong trường phổ thông (xem tóm tắt)

27

MAI CÔNG KHANH - ĐẶNG XUÂN CẢNH: Đào tạo nguồn nhân lực cho miền núi vùng dân tộc trong giai đoạn hiện nay (xem tóm tắt)

35

NGUYỄN HỒNG LIÊU: Sử dụng chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông trong phát triển chương trình, tài liệu đảo tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục (xem tóm tắt)

41

TRẦN LƯƠNG CÔNG KHANH: Mô hình đào tạo, tuyển dụng giáo viên trung học phổ thông ở Cộng hòa Pháp và đề xuất hướng vận dụng vào Việt Nam (xem tóm tắt)

51

TRẦN HỒNG THẮM: Một số vấn đề về quản lý chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp (xem tóm tắt)

56

MAI THỊ YẾN LAN: Giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở người dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng (xem tóm tắt)

62

NGUYỄN NGỌC CHUNG: Nâng cao năng lực ra quyết định của người quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý giáo dục (xem tóm tắt)

69

VŨ LAN HƯƠNG: Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản nhà nước trong các trường phổ thông (xem tóm tắt)

75

NGUYỄN THÀNH LONG: Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các trường đại học khu vực thành phố Hồ Chí Minh (xem tóm tắt)

80

PHAN MINH PHỤNG: Chính sách giáo dục dân tộc trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam (xem tóm tắt)

89

THÔNG TIN – TƯ LIỆU

NGUYỄN THỊ KIM OANH: Học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (xem toàn văn)

95

NGUYỄN THỊ KIM OANH:Hội thảo khoa học Câu lạc bộ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phía Nam năm 2014 (xem toàn văn)

95

PHẠM THỊ TUYẾT MINH: Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng Nghiệp vụ tư vấn du học (xem toàn văn)

96

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn