Danh Mục
Tin mới
Liên kết thư viện
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:35057688
Đang truy cập:89

Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018

Thực hiện Quyết định số 3209/QĐ-BGDĐT ngày 01/9/2017 của Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ để tuyển chọn đưa vào kế hoạch KH&CN thực hiện từ năm 2018 và Công văn số 4221/BGDĐT-KHCNMT ngày 12/9/2017 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018, Trường CBQLGD TP.HCM thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018 như sau:

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh xét duyệt danh mục Hội thảo khoa học năm học 2017-2018

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM đã tổ chức 2 cuộc họp Hội đồng vào các ngày 7/8/2017 và 15/8/2017 để xét duyệt danh mục Hội thảo khoa học năm học 2017-2018 do các Khoa chuyên môn đề xuất theo QĐ số 629/QĐ-CBQLGDHCM và Quyết định 697/QĐ-CBQLGDHCM. Chủ trì và điều hành hai Hội đồng là PGS. TS. Hà Thanh Việt - Hiệu trưởng nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng có sự hiện diện của các thành viên trong và ngoài trường.

Hội đồng Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp trường năm học 2017-2018

Căn cứ vào quyết định số 507, 508, 509/QĐ-CBQLGDHCM ngày 03/7/2017 của Hiệu trưởng, từ ngày 21/7/2017 đến ngày 24/7/2017, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp trường năm học 2017-2018. PGS.TS. Hà Thanh Việt, Hiệu trưởng nhà trường, chủ tịch Hội đồng và uỷ viên thư ký là TS. Lê Ngọc Thạch, Trưởng phòng KHCN&HTQT.

Hội đồng xác định danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2017-2018

Thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm học 2017-2018, ngày 11/5/2017, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng xác định danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và Hội thảo khoa học các cấp năm học 2017-2018. Tham dự Hội đồng gồm có các thành viên theo quyết định số 212/QĐ-CBQLGDHCM ngày 12/4/2017 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2015 – 2016

Triển khai Quyết định số 141/QĐ-CBQLGDHCM, ngày 06/3/2017 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường. Ngày 27/4/2017, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Quản lý công tác phòng chống tai nạn thương tích và bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn vùng Đông Nam Bộ” do TS. Trần Thanh Nguyện - Giảng viên Khoa Quản lý giáo dục làm chủ nhiệm.

Kết quả họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2018

Vào ngày 19/4/2017 tại Phòng truyền thống, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2018.

Nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường năm học 2015-2016

Nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường năm học 2015-2016

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ (MS: 06-2015/CBQLGDHCM) do PGS. TS. Nguyễn Xuân Tế làm chủ nhiệm

Căn cứ vào Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 và Quyết định số 5540/QĐ-BGDĐT ngày 22/11/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM sẽ tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ

Tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2015-2016 do PGS.TS.GVCC. Nguyễn Xuân Tế làm chủ nhiệm đề tài

Vào ngày chiều ngày 18/8/2016 tại Phòng truyền thống, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2015-2016 do Hiệu trưởng nhà Trường, PGS. TS. GVCC. Nguyễn Xuân Tế làm chủ nhiệm đề tài.

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Trường năm học 2016-2017 của Ths. Nguyễn Ngọc Chung và TS. Phạm Bích Thủy

Vào ngày 19, 20/7/2016 tại Phòng truyền thống, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Trường năm học 2016-2017 do ThS. Nguyễn Ngọc Chung và TS. Phạm Bích Thủy làm chủ nhiệm đề tài.

(Hiển thị bài/trang)

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn