Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 1 tỷ + 10661398
Đang truy cập:583

Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế

Họp Hội đồng khoa học và đào tạo trường lần 1, năm 2020, nhiệm kì 2017-2022

Sáng ngày 29/7/2020, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM đã tổ chức cuộc họp định kì của Hội đồng khoa học và Đào tạo Trường lần 1, năm 2020, nhiệm kỳ 2017-2022. Cuộc họp thông qua nhiều nội dung quan trọng để xây dựng và phát triển Trường dưới sự chủ trì của PGS.TS. Hà Thanh Việt-Chủ tịch Hội đồng-Hiệu trưởng nhà trường.

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2021

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM nhận được Quyết định số 1721/QĐ-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ đặt hàng của Bộ GD&ĐT để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2021, trong đó trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM được giao chủ trì tuyển chọn 02 đề tài KH&CN cấp Bộ (đính kèm danh mục). Nay nhà trường thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2021 như sau:

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu cấp bộ đề tài nghiên cứu khoa học – công nghệ mã số: 2018-HQG-01 do TS. Phạm Bích Thủy làm chủ nhiệm

Thực hiện Quyết định số 760/QĐ-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 15 tháng 7 năm 2020, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp bộ đề tài nghiên cứu khoa học – công nghệ cấp bộ: “Nâng cao chất lượng và hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý trường phổ thông khu vực phía Nam đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”, mã số: B2018-HQG-01 do TS. Phạm Bích Thủy làm chủ nhiệm.

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ (mã số: B2018-HQG-02) do TS. Vũ Đình Bảy làm chủ nhiệm

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ (mã số: B2018-HQG-02) do TS. Vũ Đình Bảy làm chủ nhiệm

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ (mã số: B2018-HQG-01) do TS. Phạm Bích Thủy làm chủ nhiệm

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ (mã số: B2018-HQG-01) do TS. Phạm Bích Thủy làm chủ nhiệm

Họp hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2021

Ngày 24/4/2020, tại Phòng Hội thảo B, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh, PGS.TS. Hà Thanh Việt - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021.

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2018 do TS. Vũ Đình Bảy làm chủ nhiệm đề tài

Chiều ngày 12/01/2020 tại Phòng họp 1, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở (theo Quyết định số 15/QĐ-CBQLGDHCM ngày 08/01/2020) đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất mô hình hoạt động tham vấn học đường trong nhà trường trung học”, mã số: B2018-HQG-02 (mã số cũ: GD-18) do TS. Vũ Đình Bảy làm chủ nhiệm.

Họp Hội đồng khoa học và đào tạo trường năm học 2019

Nhằm chuẩn cho năm học mới 2020 cũng như góp phần cho nhà trường hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ 2017-2022, chiều ngày 29/12/2019, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM đã tổ chức cuộc họp định kì của Hội đồng khoa học và Đào tạo Trường nhiệm kỳ 2017-2022.

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số: B2018-HQG-02 (mã số cũ: GD-18) do TS. Vũ Đình Bảy làm chủ nhiệm

Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-CBQLGDHCM ngày 08/01/2020 của Hiệu trưởng trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM, nhà trường tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018 do TS. Vũ Đình Bảy làm chủ nhiệm

(Hiển thị bài/trang)

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn