Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Quyền Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3 tỷ + 89980613
Đang truy cập:1138

Khoa học công nghệ

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ mã số: B2020-HQG-01

Sáng ngày 06 tháng 5 năm 2022, lúc 9 giờ 00 phút, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ mã số: B2020-HQG-01 do TS. Phạm Đào Tiên làm chủ nhiệm

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ (mã số: B2020-HQG-01) do TS. Phạm Đào Tiên làm chủ nhiệm

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ (mã số: B2020-HQG-01) do TS. Phạm Đào Tiên làm chủ nhiệm

Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp trường năm 2022

Vào ngày 10/01/2022 Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức ba cuộc họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì 03 đề tài KH&CN cấp trường năm 2022 (hình thức Online) theo QĐ số 416,417,418/QĐ-CBQLGDHCM ngày 22/12/2021. Chủ trì và điều hành ba Hội đồng là PGS. TS. Hà Thanh Việt - Hiệu trưởng nhà trường - Chủ tịch Hội đồng. Các hội đồng có sự hiện diện đầy đủ của các thành viên trong và ngoài trường...

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường năm 2021

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường năm 2021 với chủ đề: “Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018”. Chương trình diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến qua nền tảng Zoom.

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2020 do TS. Phạm Đào Tiên làm chủ nhiệm đề tài

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2020 do TS. Phạm Đào Tiên làm chủ nhiệm đề tài

THÔNG BÁO V/v mời viết bài Hội thảo khoa học “Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018”

THÔNG BÁO V/v mời viết bài Hội thảo khoa học “Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Kết quả họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2022

Vào ngày 12, 13/5/2021 Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM đã tổ chức hai cuộc họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì 02 đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022 theo QĐ số 445 và 446/QĐ-CBQLGDHCM ngày 07/5/2021. Chủ trì và điều hành hai Hội đồng là PGS. TS. Nguyễn Xuân Tế - Nguyên Hiệu trưởng nhà trường và PGS. TS. Hà Thanh Việt - Hiệu trưởng nhà trường. Hội đồng có sự hiện diện của các thành viên nhóm thực hiện đề tài cả trong và ngoài trường

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2022.

Vào chiều ngày 25/02/2021 tại Phòng họp 1, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ

(Hiển thị bài/trang)

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn