Khoa học công nghệ

Trang bị kỹ năng số cho giáo viên và cán bộ quản lý

Trường Cán bộ Quản lý (CBQL) giáo dục TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển năng lực cho đội ngũ giáo viên và CBQL giáo dục trong kỷ nguyên số”.

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ mã số B2021-HQG-01

Vào chiều ngày 05 tháng 4 năm 2023, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ: “Giải pháp nâng cao năng lực quản trị trường mầm non trong bối cảnh hiện nay”, mã số: B2021-HQG-01 do TS. Phạm Bích Thủy làm chủ nhiệm đề tài theo Quyết định số 730/QĐ-BGDĐT ngày 14/3/2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp trường do TS. Trương Văn Tuấn làm chủ nhiệm đề tài

Chiều ngày 21/02/2023 tại Phòng họp 1, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường “Đổi mới các hoạt động giáo dục trong trường trung học cơ sở vì sự phát triển bền vững cho học sinh”, mã số: C2022.30.02 do TS. Trương Văn Tuấn làm chủ nhiệm đề tài

Hội đồng nghiệm thu các đề tài KH&CN cấp trường năm 2022 và tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp trường năm 2023

Vào các ngày 07 và 09/02/2023, tại Phòng Họp 1 của trường, TS. Vũ Quảng - Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì và điều hành các buổi họp Hội đồng nghiệm thu các đề tài KH&CN cấp trường năm 2022 và tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp trường năm 2023

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2021“Giải pháp nâng cao năng lực quản trị trường mầm non trong bối cảnh hiện nay”, mã số B2021-HQG-01 do TS. Phạm Bích Thủy làm chủ nhiệm đề tài.

Ngày 04/01/2023, tại Phòng Họp 1 của trường, TS. Vũ Quảng - Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì và điều hành buổi họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ năm 2021 của TS. Phạm Bích Thủy. Hội đồng có sự hiện diện của thành viên trong và ngoài trường cùng với các đại biểu tham dự.

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số: B2021-HQG-01 do TS. Phạm Bích Thủy làm chủ nhiệm đề tài

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số: B2021-HQG-01 do TS. Phạm Bích Thủy làm chủ nhiệm đề tài

THÔNG BÁO V/v tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế “QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ”

Trong xu thế toàn cầu hóa và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, ảnh hưởng sâu rộng đến ngành giáo dục, Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế về: “Quản trị nhà trường trong xu thế toàn cầu hóa và chuyển đổi số”, xin trân trọng kính mời các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý giáo dục các cấp và đội ngũ giáo viên tham gia viết bài cho hội thảo.

Call for Papers for International Conference “SCHOOL ADMINISTRATION IN THE TREND OF GLOBALIZATION AND DIGITAL TRANSFORMATION”

In the trend of globalization and digital transformation, which is taking place strongly, and affecting deeply the education sector, Institute of Education Managers Ho Chi Minh City holds an International Conference on “School administration in the trend of globalization and digital transformation”, we would like to invite experts, scientists, researchers, educational administrators at all levels, and teachers to write articles for the conference.

(Hiển thị bài/trang)
Các chương trình
Tin mới
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3.784.685
Đang truy cập: 452
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Quyền Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn