Khoa học công nghệ

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp bộ, mã số: B2021-HQG-02 năm 2021

Vào chiều ngày 04/8/2023, tại Phòng họp 2 của trường, TS. Vũ Quảng – Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì và điều hành buổi họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp bộ năm 2021 của TS. Vũ Đình Bảy. Hội đồng có sự hiện diện đầy đủ của các thành viên trong và ngoài trường cùng với các đại biểu tham dự.

Họp Hội đồng khoa học và đào tạo trường lần 1, năm 2023

Thực hiện kế hoạch năm học, chiều ngày 13/7/2023, tại phòng Họp 1, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp định kì của Hội đồng khoa học và Đào tạo Trường lần 1, năm 2023. Cuộc họp thông qua nhiều nội dung quan trọng để xây dựng và phát triển nhà Trường dưới sự chủ trì của TS. Vũ Quảng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng.

Sinh hoạt chuyên đề: Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng văn hóa chính trị hiện nay

Sáng ngày 06/7/2023, Khoa Chính trị - Hành chính và Tâm lý giáo dục tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng văn hóa chính trị hiện nay do TS. Hồ Hải Hưng và TS. Nguyễn Văn Công chủ trì thực hiện.

Kết quả họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2024

Vào sáng ngày 07/6/2023 Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM đã tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp bộ năm 2024 theo Quyết định số 317/QĐ-CBQLGDHCM ngày 02/6/2023. TS. Nguyễn Đắc Thanh - Chủ tịch Hội đồng - chủ trì và điều hành buổi họp Hội đồng.

Trang bị kỹ năng số cho giáo viên và cán bộ quản lý

Trường Cán bộ Quản lý (CBQL) giáo dục TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển năng lực cho đội ngũ giáo viên và CBQL giáo dục trong kỷ nguyên số”.

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ mã số B2021-HQG-01

Vào chiều ngày 05 tháng 4 năm 2023, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ: “Giải pháp nâng cao năng lực quản trị trường mầm non trong bối cảnh hiện nay”, mã số: B2021-HQG-01 do TS. Phạm Bích Thủy làm chủ nhiệm đề tài theo Quyết định số 730/QĐ-BGDĐT ngày 14/3/2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp trường do TS. Trương Văn Tuấn làm chủ nhiệm đề tài

Chiều ngày 21/02/2023 tại Phòng họp 1, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường “Đổi mới các hoạt động giáo dục trong trường trung học cơ sở vì sự phát triển bền vững cho học sinh”, mã số: C2022.30.02 do TS. Trương Văn Tuấn làm chủ nhiệm đề tài

Hội đồng nghiệm thu các đề tài KH&CN cấp trường năm 2022 và tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp trường năm 2023

Vào các ngày 07 và 09/02/2023, tại Phòng Họp 1 của trường, TS. Vũ Quảng - Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì và điều hành các buổi họp Hội đồng nghiệm thu các đề tài KH&CN cấp trường năm 2022 và tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp trường năm 2023

(Hiển thị bài/trang)

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn