Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3 tỷ + 89623829
Đang truy cập:355

Khoa học công nghệ

Kết quả họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2022

Vào ngày 12, 13/5/2021 Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM đã tổ chức hai cuộc họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì 02 đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022 theo QĐ số 445 và 446/QĐ-CBQLGDHCM ngày 07/5/2021. Chủ trì và điều hành hai Hội đồng là PGS. TS. Nguyễn Xuân Tế - Nguyên Hiệu trưởng nhà trường và PGS. TS. Hà Thanh Việt - Hiệu trưởng nhà trường. Hội đồng có sự hiện diện của các thành viên nhóm thực hiện đề tài cả trong và ngoài trường

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2022.

Vào chiều ngày 25/02/2021 tại Phòng họp 1, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ

HỘI THẢO KHOA HỌC “NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, KIỂM TRA NỘI BỘ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG”

Sáng ngày 18/12/2020, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề:“Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm tra nội bộ đối với cơ sở giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông”.

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp trường năm 2020 do ThS. Hoàng Minh Phú làm chủ nhiệm đề tài

Sáng ngày 05/01/2021 tại Phòng họp 1, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường “Giáo dục hoà nhập cho trẻ tự kỷ trong các trường mầm non tại TP.HCM”, mã số: C2020.30.01 do ThS. Hoàng Minh Phú làm chủ nhiệm đề tài (theo Quyết định số 988/QĐ-CBQLGDHCM ngày 18/12/2020) dưới sự chủ trì và điều hành cuộc họp của PGS. TS. Hà Thanh Việt - Chủ tịch Hội đồng.

Hội thảo quốc gia về “Giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp cho học sinh phổ thông trong bối cảnh hiện nay”

Sáng ngày 26/12/2020, tại Trường Cán bộ Quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Số 7 - 9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo khoa học Quốc gia về chủ đề “Giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp cho học sinh phổ thông trong bối cảnh hiện nay”, do Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam tổ chức.

Họp Hội đồng khoa học và đào tạo trường lần 2, năm 2020, nhiệm kì 2017 - 2022

Thực hiện kế hoạch công tác năm học, sáng ngày 29/12/2020, tại phòng Hội thảo B, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM đã tổ chức cuộc họp định kì của Hội đồng khoa học và Đào tạo Trường lần 2, năm 2020, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Cuộc họp thông qua nhiều nội dung quan trọng để xây dựng và phát triển Trường dưới sự chủ trì của PGS.TS. Hà Thanh Việt - Chủ tịch Hội đồng - Hiệu trưởng nhà trường.

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn cá nhân chủ trì 02 đề tài KH&CN cấp trường

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn cá nhân chủ trì 02 đề tài KH&CN cấp trường

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường do TS. Ngô Phan Anh Tuấn làm chủ nhiệm

Chiều ngày 28/8/2020, tại Phòng họp 1, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và công nghệ cấp Trường “Đề xuất nội dung bồi dưỡng thường xuyên theo nhu cầu nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý trường phổ thông khu vực Nam bộ theo hướng tiếp cận Chuẩn hiệu trưởng”, mã số C2020.30.02 (theo QĐ số 544/QĐ-CBQLGDHCM ngày 18/8/2020) do TS. Ngô Phan Anh Tuấn, giảng viên khoa Quản lý giáo dục làm chủ nhiệm.

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2021

Căn cứ Quyết định số 2262/QĐ-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường của Bộ GD&ĐT để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2021và Công văn số 2939/BGDĐT-KHCNMT ngày 06/8/2020 về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2021

(Hiển thị bài/trang)

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn