Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 1 tỷ + 10634282
Đang truy cập:569

Khoa học công nghệ

Họp hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2021

Ngày 24/4/2020, tại Phòng Hội thảo B, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh, PGS.TS. Hà Thanh Việt - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021.

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2018 do TS. Vũ Đình Bảy làm chủ nhiệm đề tài

Chiều ngày 12/01/2020 tại Phòng họp 1, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở (theo Quyết định số 15/QĐ-CBQLGDHCM ngày 08/01/2020) đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất mô hình hoạt động tham vấn học đường trong nhà trường trung học”, mã số: B2018-HQG-02 (mã số cũ: GD-18) do TS. Vũ Đình Bảy làm chủ nhiệm.

Họp Hội đồng khoa học và đào tạo trường năm học 2019

Nhằm chuẩn cho năm học mới 2020 cũng như góp phần cho nhà trường hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ 2017-2022, chiều ngày 29/12/2019, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM đã tổ chức cuộc họp định kì của Hội đồng khoa học và Đào tạo Trường nhiệm kỳ 2017-2022.

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số: B2018-HQG-02 (mã số cũ: GD-18) do TS. Vũ Đình Bảy làm chủ nhiệm

Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-CBQLGDHCM ngày 08/01/2020 của Hiệu trưởng trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM, nhà trường tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018 do TS. Vũ Đình Bảy làm chủ nhiệm

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2018

Chiều ngày 26/12/2019 tại Phòng họp 1, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở (theo Quyết định số 1272/QĐ-CBQLGDHCM ngày 18/12/2019) đề tài KH&CN cấp Bộ “Nâng cao chất lượng và hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý trường phổ thông khu vực phía Nam đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”, mã số: B2018-HQG-01 (mã số cũ: GD-48) do TS. Phạm Bích Thủy làm chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học, Sáng kiến Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh họp xét duyệt, công nhận Sáng kiến năm 2019

Ngày 26/12/2019 dưới sự chủ trì và điều hành của PGS.TS. Hà Thanh Việt - Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh - Hội đồng Khoa học, Sáng kiến Trường đã tổ chức họp xem xét và đánh giá Sáng kiến “Thiết kế và quản trị trang thông tin điện tử tạp chí khoa học quản lý giáo dục, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh” của tác giả Huỳnh Thị Xuân Hoa. Hội đồng có sự hiện diện đầy đủ của các thành viên theo Quyết định số 1291/QĐ-CBQLGDHCM.

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Trường năm 2020

Thực hiện Quyết định số 1203/QĐ-CBQLGDHCM ngày 5/12/2019, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp cá nhân chủ trì đề tài “Giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ trong các trường mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh” do ThS. Hoàng Minh Phú làm chủ nhiệm vào chiều ngày 25/12/2019. Chủ trì và điều hành Hội đồng là PGS. TS. Hà Thanh Việt - Hiệu trưởng nhà trường - Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng có sự hiện diện đầy đủ của các thành viên trong và ngoài trường.

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số: B2018-HQG-01 (mã số cũ: GD-48) do TS. Phạm Bích Thủy làm chủ nhiệm

Thực hiện Quyết định số 1272/QĐ-CBQLGDHCM ngày 18/12/2019 của Hiệu trưởng, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018 do TS. Phạm Bích Thủy làm chủ nhiệm

Hội đồng Khoa học, Sáng kiến Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh họp xét duyệt, công nhận Sáng kiến năm 2019

Sáng ngày 18/12/2019 Hội đồng Khoa học, Sáng kiến Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp xem xét và đánh giá Sáng kiến có tựa đề “Xây dựng và triển khai thực hiện đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh” của tác giả Trần Minh Châu

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Trường năm 2020

Thực hiện Quyết định số 1156/QĐ-CBQLGDHCM ngày 22/11/2019, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp cá nhân chủ trì đề tài “Đề xuất nội dung bồi dưỡng thường xuyên đáp ứng nhu cầu nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý trường phổ thông khu vực Nam bộ theo hướng tiếp cận Chuẩn hiệu trưởng” do TS. Ngô Phan Anh Tuấn làm chủ nhiệm vào chiều ngày 25/11/2019. Chủ trì và điều hành Hội đồng là PGS. TS. Hà Thanh Việt - Hiệu trưởng nhà trường - Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng có sự hiện diện đầy đủ của các thành viên trong và ngoài trường.

(Hiển thị bài/trang)

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn