Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Quyền Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG
Lượt truy cập
Đã truy cập: 4 tỷ + 185653
Đang truy cập:2451

Khoa học công nghệ

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2021“Giải pháp nâng cao năng lực quản trị trường mầm non trong bối cảnh hiện nay”, mã số B2021-HQG-01 do TS. Phạm Bích Thủy làm chủ nhiệm đề tài.

Ngày 04/01/2023, tại Phòng Họp 1 của trường, TS. Vũ Quảng - Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì và điều hành buổi họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ năm 2021 của TS. Phạm Bích Thủy. Hội đồng có sự hiện diện của thành viên trong và ngoài trường cùng với các đại biểu tham dự.

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số: B2021-HQG-01 do TS. Phạm Bích Thủy làm chủ nhiệm đề tài

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số: B2021-HQG-01 do TS. Phạm Bích Thủy làm chủ nhiệm đề tài

THÔNG BÁO Về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia

Trường Cán bộ Quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo và mời viết bài cho Hội thảo Khoa học quốc gia về: “Nâng cao chất lượng bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên”.

THÔNG BÁO V/v tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế “QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ”

Trong xu thế toàn cầu hóa và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, ảnh hưởng sâu rộng đến ngành giáo dục, Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế về: “Quản trị nhà trường trong xu thế toàn cầu hóa và chuyển đổi số”, xin trân trọng kính mời các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý giáo dục các cấp và đội ngũ giáo viên tham gia viết bài cho hội thảo.

Call for Papers for International Conference “SCHOOL ADMINISTRATION IN THE TREND OF GLOBALIZATION AND DIGITAL TRANSFORMATION”

In the trend of globalization and digital transformation, which is taking place strongly, and affecting deeply the education sector, Institute of Education Managers Ho Chi Minh City holds an International Conference on “School administration in the trend of globalization and digital transformation”, we would like to invite experts, scientists, researchers, educational administrators at all levels, and teachers to write articles for the conference.

Kết quả họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2023

Vào chiều ngày 23/5/2022 Trường Cán bộ quản lý giáo dục TPHCM đã tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2023 theo QĐ số 336/QĐ-CBQLGDHCM ngày 17/5/2022. Chủ trì và điều hành Hội đồng là TS. Vũ Quảng - Chủ tịch Hội đồng. Buổi họp còn có sự hiện diện của các thành viên nhóm thực hiện đề tài cả trong và ngoài trường.

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ mã số: B2020-HQG-01

Sáng ngày 06 tháng 5 năm 2022, lúc 9 giờ 00 phút, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ mã số: B2020-HQG-01 do TS. Phạm Đào Tiên làm chủ nhiệm

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ (mã số: B2020-HQG-01) do TS. Phạm Đào Tiên làm chủ nhiệm

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ (mã số: B2020-HQG-01) do TS. Phạm Đào Tiên làm chủ nhiệm

Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp trường năm 2022

Vào ngày 10/01/2022 Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức ba cuộc họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì 03 đề tài KH&CN cấp trường năm 2022 (hình thức Online) theo QĐ số 416,417,418/QĐ-CBQLGDHCM ngày 22/12/2021. Chủ trì và điều hành ba Hội đồng là PGS. TS. Hà Thanh Việt - Hiệu trưởng nhà trường - Chủ tịch Hội đồng. Các hội đồng có sự hiện diện đầy đủ của các thành viên trong và ngoài trường...

(Hiển thị bài/trang)

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn