Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:35516741
Đang truy cập:1032

Khoa học công nghệ

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM được Bộ GD&ĐT tuyển chọn 02 đề tài năm 2018

Ngày 28 tháng 12 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định số 5836/QĐ-BGDĐT phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ để tuyển chọn đưa vào kế hoạch thực hiện từ năm 2018, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM là một trong 37 tổ chức thuộc Bộ GD&ĐT có 02 trong tổng số 160 đề tài được tuyển chọn.

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường do TS. Nguyễn Văn Tấn làm chủ nhiệm

Chiều ngày 31/01/2018 Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường “Xây dựng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng bồi dưỡng của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh”, mã số C2015.30.01 (theo QĐ số 81/QĐ-CBQLGDHCM ngày 25/01/2018).

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ do TS. Vũ Lan Hương làm chủ nhiệm đề tài

Chiều ngày 02/01/2018 tại Phòng Truyền thống, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở (theo Quyết định số 1283/QĐ-CBQLGDHCM ngày 21/12/2017) đề tài KH&CN cấp Bộ “Đánh giá mức độ đáp ứng của chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông theo quyết định 382/2012/QĐ-BGDĐT đối với khu vực Nam bộ”, mã số: B2016-QLH-01.

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ (mã số: B2016-QLH-01) do TS. Vũ Lan Hương làm chủ nhiệm

Thực hiện Quyết định số 1283/QĐ-BGDĐT ngày 21/12/2017 của Hiệu trưởng, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Đánh giá mức độ đáp ứng của chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông theo quyết định 382/2012/QĐ-BGDĐT đối với khu vực Nam bộ” mã số: B2016-QLH-01.

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường do ThS. Phạm Đăng Khoa làm chủ nhiệm

Chiều ngày 26/12/2017 Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN (theo QĐ số 1255/QĐ-CBQLGDHCM ngày 14/12/2017) cấp Trường “Quản lý hoạt động Giáo dục hướng nghiệp trên cơ sở dạy học phân hóa ở các trường trung học phổ thông ở vùng đồng bằng sông Cửu Long”, mã số C2016.30.03.

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ do TS. Lê Ngọc Thạch làm chủ nhiệm đề tài

Chiều ngày 07/12/2017 Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở (theo QĐ số 1199/QĐ-CBQLGDHCM ngày 24/11/2017) đề tài KH&CN cấp Bộ “Phát triển chương trình giáo dục ở các trung tâm giáo dục thường xuyên đáp ứng nhu cầu người học” mã số: B2015-30-01.

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ (mã số: B2015-30-01) do TS. Lê Ngọc Thạch làm chủ nhiệm

Hội thảo khoa học đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ

Sáng ngày 24/11/2017, tại Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ mã số B2016-QLH-01“ Đánh giá mức độ đáp ứng của Chương trình bồi dưỡngcán bộ quản lý trường phổ thông theo QĐ 382/2012/QĐ-BGDĐT đối với khu vực Nam Bộ”do TS. Vũ Lan Hương –làm chủ nhiệm đề tài, thời gian thực hiện nghiên cứu trong 2 năm 2016-2017.

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp triển khai ứng dụng các đề tài KH&CN cấp trường thực hiện trong giai đoạn 2011-2016

Nhằm nâng cao giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn của các đề tài KH&CN cấp Trường thực hiện trong giai đoạn 2011-2016, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài. TS. Phan Minh Phụng - Phó Hiệu trưởng nhà trường chủ trì và điều hành cuộc họp. Tham dự buổi họp còn có sự hiện diện của 13/18 chủ nhiệm đề tài và Phòng KHCN&HTQT.

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018

Vào hai ngày 20/10/2017 và 24/10/2017 Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM đã tổ chức 2 cuộc họp Hội đồng để tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018 theo QĐ số 1027/QĐ-CBQLGDHCM đối với đề tài có mã số GD-48 ,và Quyết định 1039/QĐ-CBQLGDHCM đối với đề tài có mã số GD-18. Chủ trì và điều hành hai Hội đồng là PGS. TS. Hà Thanh Việt - Hiệu trưởng nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng có sự hiện diện của các thành viên trong và ngoài trường.

(Hiển thị bài/trang)

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn