Học tập kinh nghiệm về công tác xã hội, tư vấn tâm lý trong trường học

Từ 16-20/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Tổ chức Good Neighbors Internationl (GNI) tại Việt Nam tổ chức Đoàn công tác khảo sát nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của Hàn Quốc về thực hiện công tác xã hội và tư vấn tâm lý học đường.

 

GNI là tổ chức phi chính phủ nhân đạo và phát triển quốc tế được thành lập tại Hàn Quốc năm 1991, hiện đang hoạt động ở 49 quốc gia trên thế giới với các mục tiêu tập trung phát triển cộng đồng và bảo vệ trẻ em. 

Đoàn công tác Bộ GDĐT tại Hàn Quốc

Tại Việt Nam, GNI đang triển khai các dự án phát triển cộng đồng tại 6 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Tuyên Quang, Hà Giang và Thanh Hóa với hơn 16.000 trẻ em được bảo trợ và 200.000 người dân hưởng lợi từ các dự án. Bên cạnh đó, GNI đã thực hiện cứu trợ khẩn cấp, trao hàng hóa viện trợ và nhu yếu phẩm cho 26 tỉnh, thành phố tại Việt Nam.

Trong chuyến công tác tại Hàn Quốc, đoàn công tác Bộ GDĐT đã làm việc với tổ chức GNI Hàn Quốc, Văn phòng Giáo dục Nam Seoul, một số cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội, tư vấn tâm lý và một số trường học tại Seoul, Hàn Quốc. Qua đó, tìm hiểu các kinh nghiệm của Hàn Quốc về cách thức bố trí nguồn lực, cơ cấu nhân sự, kết nối dịch vụ, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ công tác xã hội, tư vấn tâm lý và trường học cũng như thực tiễn triển khai công tác này trong việc tư vấn, hỗ trợ trẻ em, học sinh tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc là quốc gia có quy trình triển khai công tác xã hội, tư vấn tâm lý cho học sinh chuyên nghiệp, có sự phối hợp chặt chẽ, bài bản giữa nhà trường, gia đình và các cơ sở cung cấp dịch vụ. Tại các trường học có bố trí phòng và nhân sự chuyên trách phụ trách tư vấn học đường. Các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội, tư vấn tâm lý nhà nước và tư nhân đều nhận được sự giám sát, hỗ trợ của Chính phủ và tham gia tích cực trong việc triển khai việc tư vấn, hỗ trợ cho học sinh tại các nhà trường.

Đoàn công tác làm việc với nhiều tổ chức, cơ sở giáo dục tại Hàn Quốc

Một số trường học tại Seoul mà đoàn công tác đến thăm rất quan tâm chú trọng công tác phòng ngừa bạo lực học đường, tư vấn, hỗ trợ tâm lý và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh thông qua việc đầu tư, phát triển giáo dục thể chất, nâng cao sức khỏe cho học sinh với cơ sở vật chất và nhân lực giảng dạy chất lượng cao.

Từ tháng 8/2022, Bộ GDĐT đã hợp tác với GNI Việt Nam thông qua Dự án “Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý trong trường học giai đoạn 2022 - 2024”. Dự án hướng đến tư vấn, hỗ trợ, bảo vệ học sinh trong trường học, góp phần xây dựng và bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng; nhằm tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu giáo dục.

Dự án cũng góp phần tiếp tục phát triển tư vấn tâm lý và công tác xã hội trong trường học phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng giai đoạn và từng địa phương ở Việt Nam; nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về tư vấn tâm lý và công tác xã hội học đường; đẩy mạnh xã hội hoá, phát triển dịch vụ tư vấn tâm lý và công tác xã hội trong các cơ sở giáo dục trên toàn quốc; thiết lập mạng lưới chuyên gia, cơ sở cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý và công tác xã hội trong trường học.

Nguồn: Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn