Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3 tỷ + 89623862
Đang truy cập:388

Tạp chí khoa học quản lý giáo dục - Số 02 (10) - Tháng 6 năm 2016.

MỤC LỤC

 

Hội thảo Khoa học

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa

(Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phía Nam năm 2016)

 

NGUYỄN VINH HIỂN: Nhiệm vụ của nhà trường, cán bộ quản lý và giáo viên trước yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa (Xem toàn văn)

01

NGUYỄN XUÂN TẾ: Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa

04

NGUYỄN HỒNG LIÊU: Một số giải pháp trong công tác quản lý trường phổ thông đối với chương trình giáo dục phổ thông tổng thể theo định hướng phát triển năng lực học sinh

07

LÊ NGỌC THẠCH: Một số vấn đề cần quan tâm đối với cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trước yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa

11

PHAN ĐOÀN THÁI: Nhận thức đúng về đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông

15

NGUYỄN PHÚC PHẬN: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học tỉnh Kon Tum

18

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

NGUYỄN LỘC: Cộng đồng ASEAN và các xu thế phát triển giáo dục đại học (Xem tóm tắt)

22

TRẦN TRUNG LẬP: Học tập thông qua phục vụ cộng đồng (Xem tóm tắt)

27

LÂM THỊ HOÀNG LINH: Xây dựng thang đo sự gắn kết của đội ngũ giảng viên đại học (Xem tóm tắt)

31

ĐỖ THỊ MỸ TRANG: Một số biện pháp nâng cao kỹ năng tự học của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Xem tóm tắt)

34

NGUYỄN QUỐC NGHI: Một số giải pháp hoàn thiện công tác cố vấn học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ của các trường đại học (Xem tóm tắt)

38

LÂM THỊ KIM LIÊN: Một số biện pháp đổi mới công tác quản lý sinh viên ngoài học vụ ở các trường đại học công lập khối ngành kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh (Xem tóm tắt)

42

ĐẶNG TRƯỜNG KHẮC TÂM: Vận dụng thuyết quản lý chất lượng tổng thể (TQM) trong quản lý chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị ở Học viện Chính trị khu vực II (Xem tóm tắt)

48

HOÀNG VŨ MINH: Một số vấn đề lý luận về phát triển đội ngũ trưởng bộ môn các trường đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục (Xem tóm tắt)

55

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

PHẠM ĐĂNG KHOA: Vận dụng thuyết Đa trí tuệ vào dạy học phân hóa ở trường phổ thông hiện nay (Xem tóm tắt)

60

NGÔ MINH OANH: Giải pháp nâng cao năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên trung học cơ sở các tỉnh khu vực Nam Bộ (Xem tóm tắt)

67

TRẦN THỊ HẢO - PHẠM ĐÀO TIÊN - TRẦN ĐÌNH TRÍ: Ứng dụng công nghệ hội thảo truyền hình trong dạy học - khó khăn và giải pháp (Xem tóm tắt)

74

TRẦN THỊ TUYẾT MAI: Vai trò của hiệu trưởng và giáo viên trong đổi mới chương trình, sách giáo khoa (Xem tóm tắt)

78

TRẦN THANH NGUYỆN: Một số vấn đề cần chú trọng về đổi mới phương pháp dạy học trong giai đoạn hiện nay (Xem tóm tắt)

82

MAI HOÀNG SANG: Xác định chuẩn đầu ra chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay (Xem tóm tắt)

88

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG: Nhận thức về xây dựng văn hóa nhà trường tại một số trường trung học phổ thông các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (Xem tóm tắt)

 92

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

VŨ LAN HƯƠNG - NGUYỄN HỒNG LIÊU: Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục và thực tế triển khai tại Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh (Xem tóm tắt)

98

THÔNG TIN - TƯ LIỆU

VÕ THỊ DIỆU: Về tác phẩm Địa dư nước ta của Hồ Chí Minh (Xem tóm tắt)

102

NGÔ PHAN ANH TUẤN: Các giai đoạn phát triển của giáo dục Nam Bộ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975) (Xem tóm tắt)

105

NGUYỄN THỊ LUYỆN: Bản tin - Lễ kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

110

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn