Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3 tỷ + 89623711
Đang truy cập:237

Tạp chí khoa học quản lý giáo dục - Số 03 (11) - Tháng 9 năm 2016.

MỤC LỤC

 

Kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945 - 02/9/2016 và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày khai trường đầu tiên 9/1945 - 9/2016

 

NGUYỄN XUÂN ĐÀM: Trường Giáo Dục Tháng Tám (1963 -1965) - Ngôi trường Sư phạm đầu tiên của Ngành Giáo dục miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975) (Xem tóm tắt)

01

TRẦN THANH NGUYỆN: Vài nét khái quát về giáo dục Cách mạng Nam Bộ thời kỳ chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975) (Xem toàn văn)

09

NGUYỄN XUÂN TẾ - NGUYỄN QUỐC BẢO: Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của giáo dục Cách mạng Nam Bộ thời kỳ chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975)

13

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

NGUYỄN QUỐC NGHI: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên Trường Đại học Võ Trường Toản (Xem tóm tắt)

17

TRƯƠNG ĐỨC CƯỜNG: Đào tạo cử nhân Ngành Quản lý văn hóa theo nhu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay (Xem tóm tắt)

21

TRẦN MAI ƯỚC: Làm việc theo nhóm kỹ năng cần thiết của sinh viên khi ra trường hướng đến đáp ứng nhu cầu người học (Xem tóm tắt)

26

NGUYỄN HUY DŨNG: Một số giải pháp phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo ở Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (Xem tóm tắt)

31

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

NGUYỄN ĐỨC CHÍNH: Nên sử dụng các bộ tiêu chuẩn chất lượng như thế nào (Xem tóm tắt)

34

HỒ SỸ ANH - HUỲNH XUÂN NHỰT: Đối sánh giáo dục phổ thông - Kinh nghiệm thế giới và vận dụng cho Việt Nam (Xem tóm tắt)

40

LÊ KHÁNH VÂN: Giải pháp nâng cao hứng thú học tập cho học viên các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong giai đoạn đổi mới giáo dục hiện nay (Xem tóm tắt)

46

LÊ BÁ LỘC: Quản lý công tác giáo dục kỹ năng sống qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trường trung học cơ sở (Xem tóm tắt)

50

CAO THỊ THÚY DIỄM: Giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học (Xem tóm tắt)

56

HÀ NGUYỄN BẢO KHUYÊN: Vai trò của hiệu trưởng trong việc tạo động lực cho giáo viên nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục trong nhà trường (Xem tóm tắt)

61

NGUYỄN THỊ LUYỆN: Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ sư phạm thành đội ngũ những “người kiến tạo tư duy” theo quan điểm giáo dục của John Dewey (Xem tóm tắt)

67

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

 

NGUYỄN HỮU LÀNH: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay (Xem tóm tắt)

73

PHẠM BÍCH THỦY: Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở trường trung học phổ thông Đồng bằng sông Cửu Long (Xem tóm tắt)

78

THÔNG TIN - TƯ LIỆU

TRẦN MAI LINH: Giáo dục và đào tạo với yêu cầu về trí lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Xem tóm tắt)

86

NGUYỄN DIỆU LINH: Vai trò của giáo dục và đào tạo trong phát triển nguồn lực con người - Sức mạnh nội lực quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước (Xem toàn văn)

90

NGUYỄN VĂN Y: Một số vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục đai học Việt Nam hiện nay (Xem tóm tắt)

93

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn