Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3 tỷ + 89623695
Đang truy cập:221

Tạp chí khoa học quản lý giáo dục - Số 03 - Tháng 9 năm 2014.

MỤC LỤC

45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự nghiệp đổi mới giáo dục, đào tạo

 

45 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

HOÀNG CHÍ BẢO: Tư tưởng minh triết Hồ Chí Minh về con người và giáo dục (Xem toàn văn)

01

NGUYỄN XUÂN TẾ: Hồ Chí Minh - Tình yêu thương tỏa sáng                

13

NGUYỄN THẾ NGHĨA:  Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Di sản tinh thần vô giá của dân tộc và nhân loại trong thời đại mới

16

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

NGUYỄN LỘC: Cơ sở lý luận về người quản lý giáo dục (Xem tóm tắt)

22

TRẦN THANH NGUYỆN: Tình hình nghiên cứu về các kỹ năng quản lý của hiệu trưởng đáp ứng yêu cầu Chuẩn hiệu trường trường phổ thông (Xem tóm tắt)

31

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY: Xã hội hóa giáo dục - Vai trò, nội dung, ý nghĩa và phương thức thực hiện (Xem tóm tắt)

36

TRẦN HỒNG THẮM: Một số vấn đề lý luận về quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học theo yêu cầu đổi mới (Xem tóm tắt)

40

TRẦN DUY NAM: Vai trò của văn hóa truyền thống trong giáo dục nhân cách cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Xem tóm tắt)

46

NGUYỄN THỊ VIỆT NGA - NGUYỄN HỒ PHONG: Chất lượng nguồn nhân lực và vấn đề phát triển kinh tế xã hội bền vững của Việt Nam (Xem tóm tắt)

51

NGUYỄN NGỌC CHUNG: Một số vấn đề về chính sách phát triển nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa (Xem tóm tắt)

59

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

LÊ VĂN KHOA: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các trường trung học phổ thông công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay (Xem tóm tắt)

67

NGUYỄN TRẦN DIỄM LINH: Một số hình thức tổ chức giáo dục đạo đức học sinh bậc tiểu học ở Thành phố Hồ Chí Minh (Xem tóm tắt)

75

NGUYỄN THỊ TRIỀU TIÊN: Phát triển khả năng quan sát cho trẻ mẫu giáo thông qua trò chơi học tập trong hoạt động khám phá môi trường xung quanh (Xem tóm tắt)

80

HUỲNH THỊ NGỌC MAI: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (Xem tóm tắt)

86

PHẠM ĐĂNG KHOA: Hiệu trưởng trường phổ thông và các nhiệm vụ giáo dục trước yêu cầu đổi mới (Xem tóm tắt)

89

LÊ THỊ NGỌC NHẪN: Học tập kinh nghiệm từ mô hình đào tạo, bồi dưỡng quản lý trường học ở Hoa Kỳ (Xem tóm tắt)

94

PHAN MINH PHỤNG: Những bước tiến mới trong việc bảo đảm quyền học tập của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam (Xem tóm tắt)

97

THÔNG TIN - TƯ LIỆU

BAN BIÊN TẬP: Hội nghị chuyên đề: Các giải pháp thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

105

NGUYỄN THỊ KIM HUÊ: Một năm học mới với niềm vui và quyết tâm cao

107

MAI HOÀNG SANG: Triển khai bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục và kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân trường trung học (Xem tóm tắt)

108

NGUYỄN THỊ LUYỆN: Đọc sách “Tư tưởng triết học Trần Nhân Tông - Đặc điểm và giá trị lịch sử”

110

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn