Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3 tỷ + 89623849
Đang truy cập:375

Tạp chí khoa học quản lý giáo dục - Số 02 - Tháng 6 năm 2014.

MỤC LỤC

Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

 

NGUYỄN XUÂN TẾ: Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (xem toàn văn)

01

THỰC TIỄN – KINH NGHIỆM

NGUYỄN LỘC: Vấn đề lương giáo viên trong cải cách giáo dục trên thế giới (xem tóm tắt)

06

TRẦN THANH NGUYỆN - LÊ KÍNH THẮNG: Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học Sư phạm ứng dụng góp phần phát triển năng lực đội ngũ nhà giáo (xem tóm tắt)

12

NGUYỄN THỊ KIM OANH: Cán bộ quản lý giáo dục – nhân tố quyết định đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục (xem tóm tắt)

17

LÊ TRUNG CHINH: Phát triển đội ngũ nhà giáo – nguồn nhân lực có ý nghĩa quyết định trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (xem tóm tắt)

22

VŨ THỊ THU HUYỀN: Tìm hiểu mô hình Mentorship trong bồi dưỡng giáo viên (xem tóm tắt)

29

PHẠM BÍCH THỦY: Đánh giá sự hài lòng của người học để nâng cao chất lượng giáo dục (xem tóm tắt)

35

BÙI NGỌC HIỀN - PHẠM THỊ TUYẾT MINH: Xây dựng đội ngũ hiệu trưởng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục (xem tóm tắt)

40

PHAN THỊ THÚY QUYÊN: Thực hiện đổi mới công tác bồi dưỡng để nâng cao chất lượng cán bộ quản lý giáo dục (xem tóm tắt)

46

ĐINH THỊ KIM LOAN: Phát triển chương trình bồi dưỡng cho giáo viên về giáo dục kỹ năng sống theo mô hình CDIO đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay (xem tóm tắt)

51

TRẦN THỊ HẢO: Phát triển chương trình bồi dưỡng cho giáo viên về giáo dục kỹ năng sống theo mô hình cdio đáp ứng yêu đổi mới công tác quản lý nguồn tài trợ của các  trường học (xem tóm tắt)

56

TRẦN THỊ HẢI YẾN: Tìm hiểu năng lực dạy học của giáo viên trung học phổ thông thành phố Hà Nội  dựa theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên (xem tóm tắt)

61

MAI HOÀNG SANG: Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục (xem tóm tắt)

69

CAO THỊ PHƯƠNG DUNG: Quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập (xem tóm tắt)

74

NGUYỄN THỊ TRANG: Giáo dục gia đình – cái nôi hình thành nhân cách con người Việt Nam (xem tóm tắt)

82

LÊ VĂN QUÝ – TRẦN CHÍ VĨNH LONG: Thực trạng hành vi giao tiếp có văn hóa của sinh viên Trường Đại học Tài chính – Marketing (xem tóm tắt)

88

HUỲNH TIỂU PHỤNG: Đổi mới đào tạo nghề để đáp ứng yêu cầu đất nước trong thời kỳ mới (xem tóm tắt)

97

THÔNG TIN – TƯ LIỆU

NGUYỄN XUÂN ĐÀM: Vài nét về tổ chức và hoạt động của Trường Giáo dục tháng Tám (thuộc Tiểu ban Giáo dục miền Nam 1963 – 1965) – ngôi trường sư phạm đầu tiên của nền giáo dục cách mạng miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (xem toàn văn)

103

PHAN MINH PHỤNG: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm pháp luật trong nhà trường (xem toàn văn)

108

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn