Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3 tỷ + 89623815
Đang truy cập:341

Tạp chí khoa học quản lý giáo dục - Số 04 - Tháng 12 năm 2014.

MỤC LỤC

 

Một năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

NGUYỄN XUÂN TẾ - NGUYỄN THỊ LUYỆN: Một vài suy nghĩ về nâng cao chất lượng giáo dục đại học ở nước ta hiện nay (Xem tóm tắt)

01

ĐINH THỊ ÁNH NGUYỆT: Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo: khâu then chốt để xây dựng một chương trình đào tạo có chất lượng cao (Xem tóm tắt)

07

DƯƠNG THỊ NGỌC DUNG – LÊ THỊ MINH THY: Hội nhập quốc tế trong giáo dục với việc phát triển kỹ năng mềm cho người học (Xem tóm tắt)

14

TRƯƠNG VĂN ĐẠT - CÁC CỘNG SỰ: Nghiên cứu đối sánh chuẩn đầu ra với chương trình đào tạo ứng dụng thực tiễn tại Khoa Dược - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Xem tóm tắt)

21

NGUYỄN THỊ DIỄM HIỀN: Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng tại một số trường đại học ở Việt Nam và Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Xem tóm tắt)

27

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

NGUYỄN LỘC: Lãnh đạo và quản lý – những tiếp cận mới về năng lực của người quản lý giáo dục (Xem tóm tắt)

36

NGUYỄN ĐỨC CHÍNH: Tổng quan các công trình nghiên cứu về phát triển chương trình nhà trường (Xem toàn văn)

46

TRẦN THANH NGUYỆN: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục (Xem tóm tắt)

55

TRẦN THANH BÌNH: Tiếp cận chương trình giáo dục theo định hướng phát triển năng lực người học (Xem tóm tắt)

62

PHẠM BÍCH THỦY: Vận dụng lý thuyết quản lý sự thay đổi trong đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông (Xem tóm tắt)

68

NGUYỄN THỊ LUYỆN: Phác thảo một số nội dung cơ bản trong triết lý giáo dục của John Dewey (Xem tóm tắt)

73

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

PHAN TRẦN PHÚ LỘC: Quản lý liên kết đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực của các khu công nghiệp theo mô hình quản lý mục tiêu (Xem tóm tắt)

81

NGUYỄN NGỌC CHUNG: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dân tộc Khmer vùng Tây Nam Bộ góp phần thực hiện xóa đói, giảm nghèo một cách bền vững (Xem tóm tắt)

88

HỒ VĂN THÔNG: Thực tiễn quản lý giáo dục hướng nghiệp trong các trường trung học phổ thông tỉnh Bình Dương (Xem tóm tắt)

94

NGUYỄN SƠN HÙNG: Từ một kết quả cải cách hành chính nhà nước bàn về văn hóa tiếp dân tại các công sở, trường học (Xem tóm tắt)

99

THÔNG TIN - TƯ LIỆU

HỒ ĐÌNH KHAI: Vài nét giới thiệu về Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu  

105

PHAN MINH PHỤNG: Xây dựng chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường mầm non, phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên

107

NGUYỄN THỊ HỒNG MAI: Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn về Dạy học sáng tạo và Văn hóa tổ chức (Xem tóm tắt)

109

 
 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn