NGHIỆP VỤ QLGD: Giáo trình

Tên file Kiểu file Kích thước Download
gioi_thieu[1].pdf pdf 158,56 KB   Tải
chuong 1.pdf pdf 360,64 KB   Tải
Chuong_2[1].pdf pdf 556,56 KB   Tải
Chuong_3[1].pdf pdf 367,41 KB   Tải
Chuong_4[1].pdf pdf 615,22 KB   Tải
Chuong_5[1].pdf pdf 522,36 KB   Tải
chuong_6[1].pdf pdf 340,71 KB   Tải
chuong_7[3].pdf pdf 487,37 KB   Tải
chuong_8[2].pdf pdf 431,52 KB   Tải
chuong_9[1].pdf pdf 355,43 KB   Tải
chuong_10[1].pdf pdf 452,43 KB   Tải
chuong_11[1].pdf pdf 439,59 KB  
Tải

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn