Hoạt động Trung tâm

Nhìn lại 10 năm Hội thảo khoa học về Quản lý giáo dục gắn với sinh hoạt thường niên của Câu lạc bộ Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo các Tỉnh/ Thành phía Nam

Hội thảo khoa học về quản lý giáo dục là một hoạt động sinh hoạt thường niên của Câu lạc bộ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phía Nam kể từ nhiều năm nay dưới sự chủ trì tổ chức của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh và sự đăng cai luân phiên đồng tổ chức của các Sở Giáo dục và Đào tạo. Các chủ đề hội thảo luôn đồng hành với công cuộc đổi mới giáo dục, đổi mới đất nước. Nhìn lại 10 năm gần đây, nội dung các hội thảo luôn gắn với thực tiễn giáo dục, góp phần xây dựng và phát triển nền giáo dục đất nước...

Đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục

Ngày 29/12/2017 Bộ Nội vụ ban hành thông tư số 10/2017/TT-BNV Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Thông tư bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2018 là cơ sở pháp lý để đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Đảm bảo chất lượng & tự đánh giá

Đảm bảo chất lượng giáo dục là quá trình duy trì chất lượng và cải tiến chất lượng giáo dục. Tự đánh giá là một biện pháp quan trọng hàng đầu để thực hiện đảm bảo chất lượng. Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2015, tất cả các trường phải hoàn chỉnh tự đánh giá để đến các năm 2917 hoàn thành việc đánh giá ngoài.

Tin truyền thông về Trường

Tin truyền thông về Trường

(Hiển thị bài/trang) 1

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn