Tạp chí Khoa học QLGD

Tạp chí khoa học quản lý giáo dục - Số 01 (17) - Tháng 3 năm 2018

Phát triển năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo

Tạp chí khoa học quản lý giáo dục - Số 01 (13) - Tháng 3 năm 2017

Bồi dưỡng thường xuyên phát triển năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - đào tạo

Tạp chí khoa học quản lý giáo dục - Số 04 (12) - Tháng 12 năm 2016.

Kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2016

Tạp chí khoa học quản lý giáo dục - Số 03 (11) - Tháng 9 năm 2016.

Kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945 - 02/9/2016 và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày khai trường đầu tiên 9/1945 - 9/2016

Tạp chí khoa học quản lý giáo dục - Số 02 (10) - Tháng 6 năm 2016.

Hội thảo Khoa học - Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa - (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phía Nam năm 2016)

Tạp chí khoa học quản lý giáo dục - Số 01 (09) - Tháng 3 năm 2016.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2016)

Tạp chí khoa học quản lý giáo dục - Số 04 - Tháng 12 năm 2014.

Một năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Tạp chí khoa học quản lý giáo dục - Số 03 - Tháng 9 năm 2014.

45 năm thực hiện di chúc Hồ Chí Minh và sự nghiệp đổi mới giáo dục đào tạo

Tạp chí khoa học quản lý giáo dục - Số 02 - Tháng 6 năm 2014.

Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Tạp chí khoa học quản lý giáo dục - Số 01 - Tháng 3 năm 2014.

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam

Thư mời viết bài cho Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục - Số 3/2016

Thư mời viết bài cho Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục - Số 3/2016

Thể lệ viết và gửi bài

Thể lệ viết và gửi bài

Thể lệ viết bài và gửi bài Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục

Bài viết bằng tiếng Việt, chưa từng công bố trên ấn phẩm khác. Bài không đăng xin được phép không hoàn trả lại bản thảo cho tác giả.

Giới thiệu Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục

Giới thiệu Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục

(Hiển thị bài/trang) 1 2 3 4 5 6 7 ...
Tin mới
Lượt truy cập
Đang truy cập: 8.457.478
Đang truy cập: 381
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn